Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB signerar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

SEB ställer sig bakom FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. Det innebär att banken åtar sig att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan på samhället i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

SEB ställer sig bakom FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. Det innebär att banken åtar sig att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan på samhället i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

– Vi välkomnar det här initiativet som ger oss en gemensam målbild för hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Klimatfrågan är en global utmaning som kräver internationellt samarbete. Här har alla en viktig roll att spela – både politiken, näringslivet och människor i stort. Genom att ställa oss bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet tar vi ytterligare ett steg för att stärka vårt hållbarhetsarbete och bidra till den internationella klimatomställningen. Det tjänar både vi, våra kunder och samhället på, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

De nya globala principerna för ansvarsfull bankverksamhet har tagits fram av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) som är ett samarbete mellan FN och den globala finanssektorn. Genom att ställa sig bakom principerna bidrar SEB till att etablera ett branschgemensamt ramverk med syfte att öka bankernas positiva påverkan på miljö och samhälle.

– Hållbarhet är sedan länge en integrerad del i SEB:s verksamhet och vår ambition är att vara en förebild inom finanssektorn. I bankens nya affärsplan är hållbarhet ett av våra strategiska investeringsområden för framtiden, säger Sara Öhrvall, chef för digital utveckling, kommunikation och hållbarhet.

Genom undertecknandet åtar sig SEB att fortsätta att anpassa sin affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.

Som en del av detta åtar sig SEB att mäta och följa upp att banken kontinuerligt ökar sin positiva påverkan och samtidigt minskar den negativa påverkan genom att hantera de risker som bankens verksamhet, produkter och tjänster kan innebära för miljö och samhälle. Detta ligger i linje med aktiviteter som redan har inletts vad gäller att klassificera bankens investerings- och låneportfölj.

Läs mer på UNEP FI:s webbplats