Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB säljer minoritetsandel I LR Realkredit A/S

SEB har ingått ett avtal med övriga ägare att sälja den danska bolåneinstitutionen LR Realkredit A/S till Nykredit Realkredit A/S.

I samband med förvärvet av Codan Bank 1999 tog SEB över en ägarandel i LR Realkredit som motsvarar 11.63 procent av bolaget. Nu har SEB tecknat avtal om att sälja ägarandelen för 302,3 miljoner danska kroner.

Försäljningen behöver godkännas av relevanta myndigheter och har en obetydlig effekt på SEB:s finansiella resultat.