Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rådgivare vid utgivning av statens gröna obligation

Riksgälden har utsett SEB till särskild rådgivare för statens gröna obligation, som ska ges ut nästa år. De pengar som lånas upp ska kopplas till utvalda budgetutgifter för gröna investeringar och projekt.  

– Det här är bekräftelse på den expertis och erfarenhet som vi har byggt upp inom området gröna obligationer, säger Hans Beyer, chef för Financial Institutions Coverage.

Som ett led i förberedelserna ska Riksgälden tillsammans med Regeringskansliet ta fram ett ramverk för den obligationen, där det bland annat ska framgå vilka utgifter i statsbudgeten som definieras som gröna. SEB:s uppdrag gäller konsultation under hela processen, från framtagandet av ramverket till genomförandet av emissionen.

I Riksgäldens pressmeddelande framgår att rådgivaren har utsetts i samråd med Regeringskansliet.

”Huvudsakliga kriterier som legat till grund för valet har varit expertis om och erfarenhet av emissioner av gröna obligationer, samt god kunskap om Sveriges miljö- och klimatpolitik och statens upplåning”, heter det i pressmeddelandet.