Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB på plats i FN vid lanseringen av Principerna för ansvarsfull bankverksamhet

SEB:s vd Johan Torgeby fanns på plats i FN på söndagkvällen när Principerna för ansvarsfull bankverksamhet lanserades. ”Som bank har vi stora möjligheter att påverka den gröna omställningen, men vi blir ännu starkare ihop med andra”, säger han.

SEB är en av 130 banker från hela världen, en tredjedel av hela banksektorn globalt, som har ställt sig bakom principerna.

Genom undertecknandet åtar sig SEB att fortsätta att anpassa sin affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål och Parisavtalet.

– Globala utmaningar behöver internationellt samarbete. Att vi ställer oss bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet ligger i linje med vår affärsstrategi. Vi har jobbat med hållbarhet i många år och är mitt i en omställning för att successivt bli ännu mer hållbara, både i de fonder vi erbjuder och i hur vi kan stötta våra stora företagskunder genom att finansiera deras omställning till mer hållbara affärsmodeller, säger Johan Torgeby.

Han betonar vikten av ett gemensamt strategiskt ramverk.

– Vi svarar upp mot den ökande efterfrågan på hållbara tjänster, med bland annat gröna och blå obligationer, gröna bolån, mikrofinansfonder, och nyligen lanserade vi en fond som investerar i bolag som bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål. Så vi har redan kommit en bit, men om vi ska kunna bidra till den omställning som världen står inför behövs gemensamma ramar och att vi ökar takten och samarbetar. Principerna för ansvarsfull bankverksamhet är ett sätt att göra just det, säger han.

FN-principerna handlar bland annat om att anpassa affärsstrategin till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet, att arbeta tillsammans med kunderna för att främja en hållbar verksamhet, och att sätta mål och redovisa resultat för de områden där vi har störst påverkan.

– Hållbarhet är en viktig del i bankens affärsplan, säger Sara Öhrvall, chef för digital utveckling, kommunikation och hållbarhet.

– Förutom att vi fortsätter att fram hållbara produkter och tjänster fokuserar vi på att stödja våra kunder i deras transformation, att klassificera och gradvis omvandla våra låne- och investeringsportföljer, liksom att integrera hållbarhets-KPI:er i långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Läs mer om SEB:s hållbarhetsarbete

Läs mer om FN-principerna