Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och Nokia testar nytt system för exportdokumentation

SEB är en av tre banker som tillsammans med Nokia ska pilottesta ett nytt system för automatisk hantering av exportdokumentation. Målet är både att minska hanteringstiderna och minska skillnader i bedömningar av dokumentationen.

Dokumentation i samband med export av varor är ofta omfattande och bankerna har en viktig roll för att kontrollera att all nödvändig information är tillgänglig i rätt format och att det uppfyller kraven från både köparen och köparens bank i utlandet.

För närvarande kontrollerar SEB och andra banker exportrembursdokumentation från exporterande kunder, som Nokia, manuellt mot krav och specifikationer som de tar emot via Swift från banker som representerar kundens kund, till exempel en telekomoperatör som köper Nokias telekommunikationsutrustning.

– Att kontrollera informationen är tidskrävande och när det finns skillnader är vi inte alltid konsekventa i vad vi tillåter, beroende på vem som gör kontrollen. Kunderna vill ha snabb hantering och konsistens när det gäller avvikelser, säger Harri Rantanen, affärsutvecklare på Transaction Services.

Det kommande pilottestet med Nokia bygger på ett nytt system från Londonbaserade Traydstream som automatiserar kontrollen av dokumentationen. SEB skannar pappersdokument från Nokia och matar in dem i Traydstream-systemet.

För piloten kommer SEB att använda dokumentation från historiska transaktioner och jämföra hur Traydstreams system behandlar informationen jämfört med SEB:s anställda som gjorde den ursprungliga kontrollen. Om allt fungerar bra är målet att så småningom använda systemet för nya transaktioner.

I första fasen kommer Traydstream-systemet att ta fram de avvikelser och sedan bedömer SEB-anställda vilka åtgärder de behöver vidta. I en senare fas kan systemet eventuellt göra bedömningar och vidta åtgärder automatiskt.

Harri Rantanen säger att det här är SEB:s första riktiga försök att automatisera dokumentationshantering inom trade finance-området. Det är också det första pilottestet av Traydstreams lösning.

– SEB erbjuder heltäckande lösningar för företag och institutionella kunder. Denna pilot representerar en bra möjlighet för oss att testa en ny lösning, och vi hoppas att den kommer att leda till effektiviseringar inom trade finance och hela leveranskedjan, säger Paula da Silva, chef för Transaction Services.

Finlands OP-bank och Standard Chartered Bank är också delaktiga i den kommande piloten med Traydstream och Nokia.