Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med vid utgivning av ”blå obligation” för Östersjön

Nordiska investeringsbanken, NIB, gav på torsdagen för första gången ut en ”blå obligation” öronmärkt för projekt som ska minska föroreningarna och skydda den känsliga vattenmiljön i Östersjön. SEB arrangerade utgivningen och har varit med som rådgivare. 

– Med starkt stöd från investerarna har vi lyckats genomföra en transaktion på två miljarder kronor för att stötta vattenprojekt runt Östersjön och längs den nordiska kusten, säger SEB:s Christopher Flensborg, som är chef för hållbar finansiering inom division Stora företag & Finansiella institutioner.

Den nya obligationen Nordic-Baltic Blue Bond vänder sig till sig till investerare som vill bidra till att skydda den känsliga marina miljön i Östersjön. Pengarna kommer att användas för projekt kring avloppshantering, skydd mot vattenföroreningar och vattenrelaterade anpassningar till klimatförändringen.

Ett av de projekt som kommer att få finansiering från obligationen är Nya Slussen. Det gäller både investeringar i miljövänliga transportlösningar och konstruktionen av nya vattenslussar, som ökar skyddet mot översvämningar vid stigande havsnivåer eller extrema väderlägen.

NIB har länge letat efter en möjlighet att ge ut en ”blå obligation” direkt knuten till vattenrelaterade projekt. Detta har nu möjliggjorts tack vare utvecklingen av ett kvalitetssäkrat miljöramverk, kopplat till en sekundär bedömning från det oberoende forskningsinstitutet Cicero.

– Miljöfrågor är en av grundpelarna i bankens arbete och med det nya ramverket på plats, kände vi att det nu var en bra tidpunkt att möta marknaden, säger Lars Eibeholm, treasurychef vid NIB.

SEB, som sedan tio år tillbaka har varit med och utvecklat den finansiella marknaden för gröna obligationer, har samarbetat med Nordiska investeringsbanken i samband med utgivningen.

– Den här utgivningen kommer att bidra till att den finansiella sektorn får fördjupad förståelse för de utmaningar som omgärdar ekosystemet i Östersjön och hur dessa kan lösas. Inom SEB kommer vi att använda den kunskapen för att utveckla nya instrument och förhoppningsvis kunna bidra till en renare Östersjö, säger Christopher Flensborg.

Läs Nordiska Investeringsbankens pressmeddelande