Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med i test av marknadsplats för koldioxidminskning

En grupp nordiska företag under ledning av energibolaget Fortum har inlett ett pionjärprojekt för att skapa en marknadsplats för handel med certifikat för borttagning av koldioxid. SEB fungerar som rådgivare och är enda bank som deltar i initiativet.

– För att hejda den globala uppvärmningen räcker det inte med att begränsa utsläppen utan det behövs stora åtgärder för att avlägsna koldioxid från luften. Det här är ett spännande initiativ för att skapa ekonomiska drivkrafter för att accelerera denna utveckling, säger Joachim Alpen, co-head för Stora företag & Finansiella institutioner.

Initiativet som kallas Puro, drivs av Fortums innovationscenter i samarbete med en grupp av 23 företag. De deltar i testverksamheten, som säljare eller köpare av certifikaten.

På säljsidan finns företag som Carboflex,Kontio and Orbix med flera, som utvecklar produktionsteknik för att ta bort och binda koldioxid. Det sker inom tre teknikområden: inkapsling av koldioxid i betong, användning av trä i byggkonstruktioner, samt genom att skapa biokol (det innebär att biomassa fixeras i en stabil kolliknande substans).

Dessa bolag kommer att kunna utfärda CORC-certifikat (CO2 Removal Certificates). Denna process verifieras av en oberoende part, som kvalitetssäkrar att varje certifikat motsvarar en specificerad mängd koldioxid som har avlägsnats från luften.

På köpsidan finns bolag, som Tieto, Lassila&Tikanoja med flera. Dessa kommer att kunna köpa certifikaten som ett sätt att klimatkompensera för sin verksamhet.

Detta är dock bara första steget. På längre sikt är visionen att handeln med dessa certifikat för koldioxidborttagning ska bli en global standard som kan leva parallellt med dagens handel med utsläppsrätter.

– Det här är en testverksamhet, men världen kommer på sikt att behöva en harmoniserad mekanism för att hantera borttagande och lagring av koldioxid. Inledningsvis har vi agerat som rådgivare, men framöver har vi möjlighet att engagera oss ytterligare i olika roller på en sådan marknadsplats, säger Joachim Alpen.