Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med i nationellt råd för impact-investeringar

SEB bildar tillsammans med 22 övriga organisationer den ideella föreningen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing. Syftet är att främja den snabbväxande marknaden för impact-investeringar genom samarbete mellan privat, offentlig och idéburen sektor.

Det behövs alltmer kapital för att säkra välfärden och lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Samtidigt finns en växande efterfrågan från både finansiella institutioner och privatsparare på investeringsmöjligheter som kombinerar god avkastning med ett högre syfte.

– Vi vill verka för att impact-investeringar blir en självklar del av finansmarknaden, säger Maria Pellborn, som är ansvarig för SEB:s samhällsengagemang och ingår i styrelsen för det nybildade rådet.

Bland de övriga medlemmarna i rådet finns de övriga svenska storbankerna, försäkringsbolagen Skandia och Alecta, Tillväxtverket, Kommuninvest, PwC, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Fryshuset, Malmö Universitet och Region Stockholm med flera.

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing kommer i oktober att ansöka om medlemskap i den internationella organisationen Global Steering Group for Impact Investing, en paraplyorganisation för nationella råd från 22 länder.

Läs mer på föreningens sida