Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Lettland och lettiska finansinspektionen överens om att avsluta tillsynsärende

SEB Lettland har tillsammans med den lettiska finansinspektionen, Financial and Capital Market Commission (FCMC), nått en överenskommelse om att avsluta ett tillsynsärende gällande SEB Lettlands implementering av det fjärde penningtvättsdirektivet (AML4) från 2017 samt ett enskilt fall kopplat till Europeiska Unionens sanktionslista. SEB kommer att betala en administrativ avgift.  

Tillsynen, som tillkännagavs i SEB:s Q3-rapport 2019, har pågått sedan 2017 och omfattat SEB Lettlands regelefterlevnad samt implementering av AML4-regelverket. Överenskommelsen härrör tillkortakommanden som gör gällande att kunders verkliga huvudmän vid vissa begränsade tillfällen inte verifierats eller dokumenterats på ett helt tillfredsställande sätt. Därtill att det vid vissa begränsade tillfällen inte har kunnat säkerställas att dokumentationen av kundens ekonomi har varit tillräckligt omfattande och av tillräckligt god kvalitet. SEB Lettland har arbetat med en åtgärdsplan där detta adresseras. FCMC bedömer att risken för att SEB ska utnyttjas för penningtvätt är låg. SEB Lettland kommer att betala en administrativ avgift på 672 684 EUR.

Vidare har SEB Lettland i samband med en förfrågan från FCMC upptäckt och rapporterat ett enskilt fall relaterat till den europeiska sanktionslistan. Banken hade inte registrerat korrekt information gällande en kunds moderbolag. Kundens moderbolag togs upp på den europeiska sanktionslistan efter att SEB Lettland hade registrerat dotterbolaget som kund. Kopplingen upptäcktes inte förrän efter att betalningar genomförts via banken. Betalningarna avsåg skatteinbetalningar, telefonräkningar samt köp av revisions- och katalogtjänster. Det sammanlagda beloppet på betalningar till och från bolaget uppgick till 592 EUR respektive 712 EUR. Så snart SEB Lettland upptäckte misstaget avslutade banken kundrelationen och rapporterade incidenten till FCMC. SEB Lettland kommer att betala en administrativ avgift på 1 121 140 EUR.

SEB Lettland åtar sig att genomföra ytterligare åtgärder för att stärka bankens processer, system och rutiner. I och med denna överenskommelse, som följer FCMC:s processer för tillsyn, avslutas detta tillsynsärende.

Press release från SEB i Lettland