Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB investerar mer när Tink expanderar i Europa

Fintechbolaget Tink tar in 56 miljoner euro i en riktad nyemission för att finansiera expansionen av sin Open Banking-plattform i Europa. Bland investerarna finns den globala riskkapitalfonden Insight Venture Partners. SEB ökar också sin investering och fortsätter vara största strategiska investerare vid sidan av grundare och finansiella placerare.

– Tink har varit en strategisk partner sedan 2016 och det är glädjande att se hur bolaget växer i takt med att marknaden för Open Banking tar fart i Europa. Det är ett bra exempel på hur vi kan arbeta strategiskt med Fintech-bolag, som såväl ägare som partner och kund, vilket ibland kan vara en utmanande balansgång säger Christoffer Malmer, chef för SEBx, bankens enhet för digitalt utforskande.

Daniel Kjellén, vd för Tink, instämmer i att samarbetet har varit ömsesidigt fruktbart.

 – Utan det framsynta stödet från våra delägare och strategiska samarbetspartners skulle vi inte ha kommit lika långt på vår resa till en plattform för alla som vill vara med och utveckla framtidens finansiella tjänster i Europa, säger han.   

Tink har utvecklat en molnbaserad plattform med produkter för bland annat aggregering av kontoinformation och betalningsinitiering. Dessa kan användas för att utveckla separata lösningar eller integreras i befintliga bankapplikationer. Bland de potentiella kunderna finns allt från storbanker till individuella utvecklare.

Tinks utvecklingsplattform lanseras nu på fem nya marknader, vilket innebär att Tinks API för aggregering av kontoinformation blir tillgängligt för utvecklare i Norden, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Spanien.

Nyemissionen ska finansiera bolagets tillväxtplan över de närmaste åren där målet är att i slutet av 2019 täcka 20 marknader i Europa. Bolaget kommer också öppna fyra nya europeiska kontor och dubbla personalstyrkan från 150 till 300 under året.

SEB gick 2016 in som delägare i Tink och tecknade samtidigt ett licensavtal om att använda bolagets kategoriseringsmotor för att utveckla SEB:s mobila app.

– Vi har en etablerat en bra grund och kommer att bygga vidare på Tinks teknologi när vi nu breddar och utvecklar erbjudandet i våra digitala kanaler, säger Mats Torstendahl, chef för division Företag & Privatkunder.