Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB höjer återbäringsräntan för traditionell försäkring

SEB Pension och Försäkring AB höjer återbäringsräntan för tjänstepension från 4 till 4,5 procent per den 1 januari 2020. Samtidigt höjs också återbäringsräntan för övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, från 3 till 3,5 procent. 

– Höjningen är ett resultat av god avkastning i portföljen, främst från aktieplaceringar, alternativa tillgångar samt räntepositioner,  säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 30 november 2019 till 109,7 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 104,2 procent för övrig försäkring.