Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så påverkas företag av höstbudgeten

I höstbudgeten, som las fram på onsdagen, presenterar regeringen sin första budget i det sakpolitiska samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Det är inte en budget med stora företagarreformer men för småföretagare, där företagets ekonomi och den egna privatekonomin många gånger är sammanflätad, presenteras ett antal förslag som kan få effekt på företagsklimatet.

Hur påverkas småföretagare av förslagen i höstbudgeten?

– Den här budgeten bygger på januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet men är inte en stor företagarbudget. Det som presenteras med tydlig företagarkaraktär är sänkta arbetsgivaravgifter för dem med svag ställning på arbetsmarknaden såväl som för de personer som arbetar med forskning och utveckling i företag, det så kallade FoU-avdraget. Sedan gynnar också budgetens enskilt största reform, slopad värnskatt, indirekt företagare, säger Américo Fernández.

Vilka andra satsningar, förutom de företagsinriktade, presenteras i budgeten?

– Det är en mängd områden som får mer resurser. Hushållen får, utöver värnskatten, det bättre ställt genom t.ex. lägre skatt för pensionärer, höjd garantipension, höjda bostadstillägg och höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar som samlat kan bidra till ökad konsumtion. Sen tillförs försvaret, välfärden, klimat och miljö mer resurser för att nämna några områden.

Ser du något i budgeten som företagare bör följa extra noga framöver?

– Ja, regeringen aviserar om ytterligare skattesänkningar på drygt 3 miljarder på jobb och företagande inom ramen för den gröna skatteväxlingen som ska träda ikraft 1 januari 2021. Regeringen kommer återkomma under 2020 med konkreta förslag. Men som företagare bör man även följa, de sen tidigare aviserade, förenklingar av reglerna för fåmansföretag, de så kallade 3:12-regler. Det ska utredas utredas under 2019-2021.


Här hittar du ett dokument där SEB Privatekonomi har sammanställt budgetpropositionens förslag på det företagarekonomiska området.