Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Robert Bergqvist kommenterar Riksbankens beslut

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad, och även prognosen framåt är oförändrad. SEB:s chefekonom Robert Bergqvist kommenterar beslutet.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad, och även prognosen framåt är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Det framgår av ett pressmeddelande.

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist svarar nedan på tre frågor angående beslutet.

Fråga 1: Riksbanken har publicerat sitt penningpolitiska besked i dag. Vad blev resultatet?

Svar: Beskedet var i linje med våra förväntningar. Räntan ligger kvar på -0,25 procent. Riksbanken håller samtidig fast vid prognosen att nästa höjning sker "i slutet av 2019 eller i början av 2020". Men i likhet med andra centralban­ker flaggar också Riksbanken för nedåtrisker och att utvecklingen kan bli sämre än väntat.

Fråga 2: Vad blir Riksbankens nästa steg?

Svar: Riksbankens och andra centralbankers försök att normalisera sin extrempolitik med bl a noll- och minusräntor och svällande balansräkningar mö­ter tilltagande motvind. Globala indust­ri­konjunkturen liksom internationell handel uppvisar just nu uppenbar svaghet samtidigt som in­flatio­nen underskrider fastställda inflationsmål trots visst lönetryck. I bakgrunden finns också långsiktiga, strukturella "gravitationskrafter", bl a åldrande befolkningar, som bygger globala spar­överskott och därmed pressar ned priset på kapital d v s räntan. Vår prognos är fortfaran­de att reporäntan kan höjas nästa sommar och att den i slutet av 2020 ligger på 0,0 procent. Det kräver dock att Riksbanken accepterar att infla­tionen något kan underskrider målet 2 pro­cent. Sannolikheten är självklart hög att Riksbanken räntehöjning helt uteblir.

Fråga 3: Vad händer nu med räntorna och kronan?

Svar: Räntemarknaden har sprungit före Riksbanken och tror att räntan i princip ska ligga kvar på -0,25 procent de närmaste åren. Det begränsar påverkan på boräntorna av dagens besked. En fortsatt minusränta minskar också aptiten på att köpa och äga svenska kronor vilket håller kvar kro­nan på svaga nivåer mot bl a euron. Att Riksbanken beslutade att hålla prognosen för styrräntan oförändrad gav dock en initial kronförstärkning.