Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Riksbanken gav oväntat tydligt besked om räntehöjning

Riksbanken meddelade på torsdagen att den håller räntan oförändrad på -0,25 procent, men kvarstår i sin prognos om att den sannolikt höjs i december.

– Riksbanken signalerar i torsdagens penningpolitiska besked ganska bestämt att man avser att höja styrräntan till 0 procent vid nästa beslutstillfälle i december.

– Med tanke på att vare sig konjunktur eller inflationssiffror gått Riksbankens väg de senaste månaderna och debatten snarast gällt huruvida vi skulle få se en sänkning eller inte var beskedet oväntat tydligt. Men när den allra senaste inflationssiffran kom in lite högre än väntat samtidigt som Statistiska centralbyrån nu meddelat att de chockartade arbetslöshetssiffror som publicerats för månaderna juli till september av mätfelsskäl inte går att lita på gjorde Riksbanken bedömningen att de prognosjusteringar man nu gör inte är större än att man kan stå fast vid sin höjningsplan.

– Vi har under hösten bedömt att tröskeln till en sänkning har varit hög bland annat därför att Riksbanken nog har tagit till sig argumenten om avigsidorna med en svagare krona, vilket nu bekräftas. Det är också tydligt att man alltmer reflekterar över avigsidorna med en negativ styrränta. I den penningpolitiska rapporten drar man slutsatsen att marknaden har kunnat hantera den extrema miljön relativt friktionsfritt men det är ändå tydligt att man vill komma bort från en miljö med negativa räntor.

– Samtidigt som Riksbanken alltså står fast vid planerna på en räntehöjning innan jul signalerar man också att man avser att parkera på 0-nivån under lång tid. Inte förrän vid slutet av 2022 signalerar man med viss tvekan nästa höjning till 0,25 procent.