Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rent vatten och smart energi – nya inslag i SEB:s fondutbud

SEB förstärker nu utbudet med två nya fonder med hållbar inriktning – en som bidrar till FN:s hållbarhetsmål om att förbättra jordens vattenförsörjning och en med fokus på hållbar omställning inom energisektorn. Tillskottet innebär att SEB tar ytterligare steg för att kunna möta behoven hos kunder som i allt högre utsträckning efterfrågar hållbara lösningar.

Den 19 augusti tog de två fonderna plats i huvudutbudet och med dem tillförde SEB också två nya inriktningar till det hållbara fonderbjudandet.

RobecoSAM Sustainable Water Fund investerar globalt i företag som bidrar med produkter och ny miljöanpassad teknik inom temat hållbart vatten, medan RobecoSAM Smart Energy Fund investerar i bolag som gynnas av olika omställningar inom energisektorn. Hit hör bland annat företag som är specialiserade på förnybar energi, teknik för eldrivna transporter och effektivisering av energiförbrukning.

Båda fonderna förvaltas av RobecoSAM, ett Schweiz-baserat fondbolag med en etablerad hållbarhetsprofil som erbjuder fonder med olika hållbarhetsteman. Fonderna är speciellt utvalda av SEB:s experter genom en gedigen och omfattande urvalsprocess. Kundernas önskemål om fler alternativ för hållbara investeringar ligger till grund för beslutet att bredda utbudet.

– När vi i vintras tillfrågade fond- och försäkringskunder vilka av FN:s 17 hållbarhetsmål de anser viktigast för SEB att fokusera på, var klimatet den fråga som prioriterades högst, men även rent vatten och hållbar energi kom högt upp. Kunderna vill att vi investerar i lösningar på de globala utmaningarna och med de nya fonderna tar vi ytterligare steg för att möta våra kunders behov, säger Rebecka Elkert, portföljförvaltare med hållbarhetsfokus inom Pension & Försäkring i SEB.

De två fonderna kommer att ingå i SEB:s huvudutbud både för fondsparande, och gäller både försäkringar och annat fondsparande. Huvudutbudet består av cirka 90 fonder med olika inriktningar som är speciellt utvalda av SEB:s experter för att göra det enkelt att sätta ihop en portfölj med bra riskspridning.

– Vi arbetar intensivt med att förstärka hållbarhetsaspekten i vårt kunderbjudande, både i våra egenförvaltade fonder och när vi adderar externt förvaltade fonder till utbudet. SEB:s lösningsfonder, exempelvis Strategi- och Pensionsfonderna, är bra exempel på hur hållbarhetsarbetet inom vår egen förvaltning samt de externa urval vi gör kan kombineras till intressanta produkter, säger Roger Törnkvist, fondexpert inom Investment Strategy i SEB.

– Men det är också viktigt att vi adderar fler byggstenar för kunder som väljer att handla själv eller som vill ha något mer än vårt rådgivningserbjudande. De fonder vi nu adderar har inriktningar som passar väl in i vårt totala erbjudande. Men det är viktigt att komma ihåg att det är fonder med smalare inriktning som främst passar som ett komplement till ett i övrigt välfördelat fondsparande, fortsätter han.

De två nya fonderna syns i kurslistan och går att handla från och med måndag 19 augusti. För mer information om hur fonderna placerar, se fondernas produktblad.