Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Presenterade spjutspetsforskning om självlärande AI

Patrik Karlsson, som är ansvarig för algoritmhandeln inom valutor, och SEB:s industridoktorand Hanna Hultin höll ett av huvudtalen vid QuantMinds International, den ledande konferensen inom kvantitativ finans. De presenterade sin spjutspetsforskning kring självlärande AI inom algoritmhandel. 

– Det här är ett hett område och intresset var stort. Det finns ingen annan skandinavisk bank som har den typen av forskning inom AI, säger Patrik Karlsson.

Han är disputerad doktor i finansiell matematik och fungerar som handledare för Hanna Hultin, som är bankens första industridoktorand inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program).

Tillsammans med KTH arbetar de med ett forskningsprojekt för att undersöka hur självlärande algoritmer med hjälp av djupinlärning kan användas för att ta nästa steg när det gäller algoritmisk handel.

SEB ligger långt framme inom elektronisk handel. Men, den befintliga modellen bygger på att algoritmerna agerar utifrån förprogrammerade köp- och säljsignaler.

– Vi undersöker om man kan använda självlärande system - ”reinforcement learning” tillsammans med ”generativa modeller” - för att låta maskinen själv bestämma när, var och hur den ska handla, säger Patrik Karlsson.

Det handlar alltså om att låta AI-systemen själva utforska om det finns okända mönster eller handelssignaler, som vi människor själva inte har upptäckt.

Än så länge handlar det om experimentell forskning där algoritmerna initialt får träna sig själva i en simulerad miljö. Ungefär som Google arbetade med att utveckla programmet AlphaGo, som 2015 blev det första datorprogrammet att slå en professionell spelare i det asiatiska brädspelet Go.

– Det tar ett tag innan vi har detta i produktion, men det är värdefullt att vi inom SEB visar att vi är innovativa och ligger i framkant när det gäller utvecklingen. Det stärker vår image och kan öka kundernas benägenhet att låta oss göra deras fundamentala transaktioner. Dessutom hjälper det oss att attrahera ny arbetskraft, säger Patrik Karlsson.