Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny taxonomi och EU-standard för gröna obligationer

EU-kommissionen lanserade i mars 2018 sin handlingsplan för hållbar finansiering Idag, den 18 juni, har kommissionens Tekniska expertgrupp (TEG) publicerat tre nya rapporter, ett viktigt steg på vägen mot att tydliggöra och definiera vad som är klimatmässigt hållbart och i linje med Parisavtalet, vilket i framtiden kommer att påverka SEB:s kunder.

Det handlar om tre dokument:

En slutrapport om EU:s klassificeringssystem, den så kallade "taxonomin"

En slutrapport om EU:s standard för gröna obligationer

En delrapport om klimatrelaterade jämförelseindex

Rapporterna kommer att diskuteras i Bryssel vid ett öppet möte den 24 juni. Då publiceras också ett dokument med uppdaterade riktlinjer för företag om hur man rapporterar klimatrelaterad information, EU:s så kallade Non-Binding Guidelines on Non-Financial Reporting.

SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts är en av 35 personer som ingår i TEG, och hon har varit med och arbetat fram de nya riktlinjerna för rapportering. Hon anser att det är ett stort och viktigt steg som tas i och med publiceringen av rapporterna.

– Rapporterna ska ses som nya verktyg i kampen mot klimatkrisen, för att investerare och kunder ska kunna fatta långsiktigt hållbara beslut, säger Marie Baumgarts. Det är ett omfattande arbete som lagts ner, men vi behöver vi skapa en tydlighet kring hur vi definierar vad som är hållbart, hur vi mäter och rapporterar osv.

Handlingsplanen för hållbar finansiering från mars 2018 har tre huvudmål:

ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt

hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor

öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk och ekonomisk verksamhet

I taxonomirapportens förslag fastställs harmoniserade kriterier för att avgöra om en ekonomisk aktivitet ska klassas som miljömässigt hållbar. Detta kommer också ligga till grund för framtida standarder och märkning för hållbara finansiella produkter.

När rapporten är antagen av EU:s medlemsländer kommer utgivare av hållbara produkter och tjänster antingen behöva följa taxonomin eller redovisa hur produkterna relaterar till den. Stora delar av marknaden kommer beröras då taxonomin omfattar mer än 600 ekonomiska aktiviteter enligt EU:s klassificeringssystem, NACE.

– Detta omfattar alla slags ekonomiska aktiviteter, som exempelvis inom transport-, energi-, byggnads-, lantbruks-, avfalls- och IT-branscherna. Därmed kommer många av våra kunders verksamhet att beröras. Både vi på SEB och många av våra kunder följer denna utveckling noggrant, säger Marie Baumgarts.

Ladda ned rapporterna:

EU Climate Benchmarks and Benchmarks' ESG Disclosures

EU Green Bond Standard

EU taxonomy for sustainable activities