Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny fond investerar i bolag som löser globala utmaningar

Tror du att det är lönsamt att lösa världens problem? Då tillhör du målgruppen för Lyxor SEB Impact Fund, en ny fond som investerar i bolag som jobbar med att lösa framtidens globala utmaningar. Fonden öppnade för institutionella investerare i våras och har hittills fått in ett fondkapital på cirka 100 miljoner dollar. Inom kort öppnas den även för privata sparare.

– Företag som fokuserar på framtida lösningar bör ha goda förutsättningar att vara lönsamma och samtidigt bidra till en positiv påverkan på miljö och samhälle, säger portföljrådgivaren Sofia Wärmlöf Helmrich, som tillsammans med sin kollega Mikael Nilsson, ansvarar för den nya fonden.

Fonden investerar i företag, som är verksamma inom fem områden kopplade till FN:s globala utvecklingsmål: hållbar energi, vattentillgång, mat och jordbruk, resurseffektivitet och social utveckling.

SEB ansvarar för distribution och kundkontakt, men också för urvalsprocess och portföljsammansättning, medan Lyxor svarar för administration och investeringsplattform.

– Vi har analyserat den globala marknaden och valt ut fem externa kapitalförvaltare som är specialiserade på ”impact investments”, alltså investeringar som har förmåga att påverka den sociala och miljömässiga utvecklingen i positiv riktning, säger Mikael Nilsson.

Önskemål från kunderna

Fonden har tagits fram som ett svar på önskemål från institutionella investerare, som har efterfrågat investeringar inom påverkansområdet”. En av dessa är PRI Pensionsgaranti, som var en av de första investerarna i fonden.

– Vi verkar för att trygga ett långsiktigt och hållbart tjänstepensionssystem. Hållbara investeringar är därmed ett naturligt fokus för oss i vår förvaltning. Vi anser att fonden uppfyller de mål vi har för att skapa en långsiktig avkastning, säger PRI:s finanschef Leif Wasing.

En annan investerare är SEB:s livbolag, som har varit bollplank i utvecklingsprocessen och investerat i fonden inom den traditionella livportföljen. Fonden kommer också inom kort att finnas med i utbudet inom fondförsäkring.

– Vi har gjort en enkät bland våra kunder och det finns en tydlig efterfrågan på att kunna investera i innovativa bolag som bidrar till en hållbar framtid. Den här fonden svarar väl mot det önskemålet, säger Rebecka Elkert, ansvarig för hållbara investeringar inom livbolaget.

Fondens sociala och miljömässiga påverkan kommer löpande att mätas och återrapporteras till investerarna, dels kvalitativt med hjälp av de externa kapitalförvaltarna och dels med hjälp av SEB:s Impact Metric Tool, ett verktyg för att med ett knapptryck mäta hållbarheten i aktieportföljer.