Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nu blir SEB:s största fond hållbar

Nu blir SEB:s största fond – SEB Världenfond – hållbar. Samtidigt byter fonden namn till SEB Hållbarhetsfond Världen. ”Inledningsvis implementerar vi vår hållbarhetsstrategi genom att välja bort vissa bolag, varigenom fonden också exkluderar utvinning av fossila bränslen och tobak. Därefter implementerar vi nästa del av vår hållbarhetsstrategi där vi bland annat väljer in bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan,” säger Anna Sigurd, som förvaltar fonden.

Sedan 1990 har bankens kunder haft möjlighet att spara i SEB Världenfond. Nu förstärks fokus på hållbarhet i fonden ytterligare – en förändring som ligger i linje med att hållbarhet kommer allt högre upp på kundernas agenda.

– SEB Världenfond är en av våra äldsta och största fonder. Att vi nu gör fonden till en fullt ut hållbar fond visar att hållbarhet är viktigt för oss på SEB och står högt på bankens agenda, säger Anna Sigurd.

SEB Hållbarhetsfond Världen kommer även fortsättningsvis att vara en aktivt förvaltad blandfond.

– Tillgångsslagen och regionerna, samt fördelningen dem emellan, blir desamma som tidigare. Däremot kommer vi att implementera vår globala hållbarhetsstrategi fullt ut i fonden vilket innebär både exkluderingar men också inkluderingar av bolag. Vi kommer att exkludera bolag vars verksamhet strider emot internationella riktlinjer och konventioner på hållbarhetsområdet.

– Vi tar bland annat bort bolag som är inblandade i tillverkning, utveckling eller försäljning av vapen. Fonden exkluderar även utvinning av fossila bränslen och tobak. Vi jobbar även med inkluderingsdelarna i vår hållbarhetsstrategi, där vi bland annat väljer in bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan på olika områden, säger Anna.

Hans Ek, ansvarig för hållbarhet och ägarfrågor inom SEB:s fondbolag, säger att förändringen av SEB Världenfond gör fondbolagets utbud av hållbara produkter ännu mer heltäckande.

– I dag förvaltas cirka 30 procent motsvarande ungefär 200 miljarder kronor enligt våra strängaste hållbarhetskriterier. Vårt utbud av hållbara fonder byggs hela tiden på, och i dagsläget kan vi erbjuda alltifrån hållbara obligations- och faktorfonder till fonder inriktade på i princip alla geografiska områden.

– Vi arbetar med hållbarhet på flera sätt; dels genom att ge befintliga produkter en mer hållbar inriktning, dels genom att ta fram nya produkter med hållbarhetsfokus. Sedan ska man inte glömma bort att alla våra aktivt förvaltade SEB-fonder håller en hög standard när det gäller hållbarhetsaspekter, säger Hans. 

Förändringen kommer att ske successivt och beräknas vara genomförd om sex månader. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.