Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny fond för påverkansinvesteringar kopplade till FN-mål

Till våren öppnar SEB:s sjunde fond för mikrofinansiering och parallellt med detta pågår nu uppbyggnaden av en ny fond för påverkansinvesteringar, vilket öppnar upp för fler investeringar kopplade till FN:s hållbarhetsmål.

SEB var tidigt ute med konceptet mikrofinansiering och lanserade redan 2013 den första fonden, där finansiella institutioner genom kapital till mikrolåneinstitut kan kombinera god avkastning med att bidra till en positiv utveckling i utvecklingsländer. Sedan dess har banken varje år startat en ny fond och den sjunde öppnar nu i vår.

Med sju miljarder kronor, placerade i lokal valuta i så kallade frontmarknader är SEB en av de största aktörerna inom mikrofinansiering i Europa. Nu breddas paletten inom påverkansinvesteringar genom den nya fonden SEB Impact Opportunity som är under uppbyggnad.

– Under de sex år som vi har arbetat med fonderna, har vi sett många intressanta investeringar, som faller utanför strukturen för de befintliga fonderna, berättar SEB:s Hans Hellenborg, Stora företag och finansiella institutioner.

Fonden kommer att investera inom områden som energi, finansiell inkludering, utbildning och jordbruksutveckling.

 – Härigenom erbjuder vi våra kunder kombinationen av avkastning och möjligheten att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling, säger Camilla Löwenhielm, en av två förvaltare bakom SEB:s mikrofinansieringsfonder och den nya fonden.

Den nya fonden har utarbetats i nära samarbete med de första investerarna. Till hösten eller under nästa år kommer fonden också att öppnas publikt för andra finansiella investerare.

Till skillnad från de övriga fonderna för mikrofinansiering, som är femåriga, kommer den nya fonden inte att ha någon fast förfallodag. De som investerar i fonden binder sig för mellan sex och nio år.