Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

"Mentor kan erbjuda något ungdomar behöver"

– Mentor har en uppgift som är oerhört angelägen och aktuell. Det finns en växande psykisk ohälsa och en brist på tillit till samhällssystemet bland många unga. Jag tror Mentor kan erbjuda något ungdomar behöver - en stärkt tilltro till sig själv och framtiden. Det säger Sara Revell Ford, ny generalsekreterare för Mentor Sverige, sedan i augusti.

SEB har i mer än 20 år samarbetat med Mentor, en organisation som verkar för att ungdomar ska utvecklas hälsosamt utan alkohol och droger. Mängder med medarbetare har genom åren fungerat som mentorer, antingen på egen hand under ett årslångt mentorskap, eller genom någon av de många kortare mentorprogram som banken har.

Den nya generalsekreteraren Sara Revell Ford kommer närmast från Svenska Röda Korset, där hon var nationell chef. Hon är ekonom i botten och inledde karriären i näringslivet innan hon 2012 gick över till att engagera sig i civilsamhället. Hon tillträdde då som generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.

– Jag ledde en stor omställning av organisationen, som då hade haft sviktande medlemsutveckling i 30 år, men som egentligen låg helt rätt i tiden. Vi vände utvecklingen och nu går Friluftsfrämjandet fortsatt starkt åt rätt håll.

Mentor har i dag flera tusen volontärer, 35 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, men därutöver verksamhet i ett stort antal kommuner.

Hur vill du utveckla organisationen?

– Mentor driver en viktig och värdefull verksamhet och jag tror organisationen har möjlighet att bjuda in fler att engagera sig, samt att också vara en röst för ungdomar och att utgöra en kunskapsnod i samhället kring de frågor där vi verkar och har mycket erfarenhet.

– Det handlar om att göra organisationen mer synlig och mer tillgänglig, att stärka den digitala närvaron och våra strategiska samarbeten. Det finns ganska många, som inte känner till vad vi gör, men när vi berättar om Mentor är bemötandet nästan uteslutande positivt och intresset mycket stort. Våra frågor berör och behoven är stora.

Vad betyder samarbetet med SEB?

– Det väldigt betydelsefullt med långa och stabila relationer där man kan utvecklas tillsammans, såsom SEB och Mentor har gjort. Det är signalmässigt viktigt eftersom SEB är en så ansedd organisation och vi ser ett stort värde i en partner med verksamhet och möjlighet till samarbete över hela landet. Banken stöttar oss finansiellt, genom styrelsearbete och inte minst genom alla de medarbetare som deltar i vår verksamhet.

– Jag hoppas vi kan utveckla samarbetet ännu mer så att ännu fler medarbetare får möjlighet att stärka ungdomars självkänsla, men också uppleva hur givande det är på ett personligt plan.