Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Lång och bred relation präglad av förtroende

– Det är viktigt att banken förstår vår verksamhet och vad vi vill åstadkomma. Långsiktighet bygger förtroende, vilket är en av grundbultarna i affärer som man vill göra tillsammans. Det säger Magnus Billing, vd för tjänstepensionsbolaget Alecta. 

Alecta är ett ömsesidigt, kundägt pensionsbolag, som tar hand om tjänstepensionen för 2,4 miljoner tjänstemän och 34 000 företag i Sverige. Bolaget arbetar enbart med kollektivavtalade tjänstepensioner och framförallt med ITP, som är de privatanställda tjänstemännens pensionsplan. Detta sker på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK).

– Vår grundidé har ända sedan starten för drygt 100 år sedan varit att skapa trygghet för den anställde och en flexibel arbetsmarknad genom att göra det möjligt att byta arbetsgivare utan att förlora tryggheten, säger Magnus Billing.

Fokus ligger på att skapa långsiktigt hållbara pensioner genom god avkastning och effektiv förvaltning. Hållbarhet är en integrerad del av affären, av flera skäl.

– Det är något som våra kunder efterfrågar, de förväntar sig att vi förvaltar deras pengar på ett ansvarsfullt sätt. Det svarar också mot regelmässiga krav från tillsynsmyndigheterna.

Alecta arbetar med aktiv förvaltning och jobbar med ett relativt litet, ett 100-tal innehavsbolag. Bolaget har sedan 1948 varit ägare i SEB, vilket är det äldsta ännu aktiva ägande som Alecta innehar.

– Många bolag, exempelvis SEB är duktiga på att integrera hållbarhet i sin verksamhet för att skapa värde. Där är det viktigt för oss att vara duktiga på att bedöma hur det bidrar till att skapa värde.

Alecta har också en långvarig bankrelation med SEB, där man framförallt utnyttjar kapitalmarknadstjänster och cash managementprodukter.

– Trygga och nöjda kunder skapas genom långsiktighet och hög effektivitet. Vi är jättenöjda med SEB och sätter stort värde på vår relation”.