Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyföretagandet fortsatte minska tredje kvartalet 2018

Under tredje kvartalet 2018 startades 16 317 företag jämfört med 16 720 företag tredje kvartalet 2017, en minskning med 2 procent. "Vi fortfarande har en stadig tillväxt av nya företag som kan bidra till svensk ekonomi", kommenterar SEB:s Américo Fernández.

Under tredje kvartalet 2018 startades 16 317 företag jämfört med 16 720 företag tredje kvartalet 2017, en minskning med 2 procent. "Vi fortfarande har en stadig tillväxt av nya företag som kan bidra till svensk ekonomi", kommenterar SEB:s Américo Fernández.

 Summerat under de tre första kvartalen 2018 minskade nyföretagandet med 3 procent jämfört med motsvarad period 2017. Flest nya företag startades inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent) och Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (11 procent). Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

– Ökningstakten i antalet nystartade företag har minskat under året och når under det tredje kvartalet sin näst lägsta notering de senaste 5 åren. Sommarens stiltje kombinerat med den då rådande politiska osäkerheten med riksdagsval och vilka förutsättningar som skulle komma att gälla framöver har sannolikt bidragit till inbromsningen, kommenterar SEB:s företagsekonomiska analytiker Américo Fernández.  

Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Inte mindre än 97 procent av dessa är småföretag med färre än 10 anställda och utgör en stor del av den svenska ekonomin.   

– Trots den nedåtgående trenden i antalet nystartade företag så är det viktigt att se till helheten. Under det tredje kvartalet utgjorde konkurserna knappt 10 procent av de nystartade företagen, vilket innebär att vi fortfarande har en stadig tillväxt av nya företag som kan bidra till svensk ekonomi, säger Américo Fernández.

Intresserad av att starta eget? Läs vår guide