Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar till SvD-artikel om penningtvättsbrister

Svenska Dagbladet publicerar på måndagen en artikel som riktar kritik mot SEB:s arbete mot penningtvätt. Artikeln bygger på preliminära bedömningar i en avstämningsskrivelse från en pågående tillsyn, som avslutades i november 2017 utan sanktion. Här är SEB:s kommentarer: 

Arbetet mot finansiell brottslighet har högsta prioritet för SEB.

Om man bryter ut enskilda meningar ur en avstämningsskrivelse, vars hela syfte är att vara en avstämning i en pågående tillsyn, kan de tyckas dramatiska. Men Finansinspektionens avstämningsskrivelse i december 2016 och dess preliminära bedömningar reflekterar inte myndighetens samlade bedömning.

Finansinspektionen avslutade detta tillsynsärende november 2017 utan sanktion med en slutskrivelse som ger ett antal rekommendationer kring förbättringsområden.

Det är en felaktig beskrivning att SEB skulle ha haft systematiska brister i skyddet mot penningtvätt. Svenska Dagbladet refererar en enskild mening i en preliminär bedömning kopplat till kundkännedom för ett litet urval av kunder under en pågående tillsyn. I Finansinspektionens avslutande bedömning är meningen om systematiska brister borttagen. 

Efter avstämningsskrivelsen i december 2016 kompletterade SEB med ytterligare information, hade flera möten med Finansinspektionen och förklarade delar som missförståtts. Det ledde också till att Finansinspektionen ändrade många av sina initiala bedömningar. 

Inom SEB jobbar vi alltid i full transparens gentemot våra tillsynsmyndigheter. Vår inställning är alltid att vara öppna och transparenta så att vi lever upp till regelkraven. SEB välkomnar granskning av vår verksamhet både från myndigheter och media. Däremot ser vi allvarligt på att uppgifter om våra kunder läcker ur dokument från tillsynsmyndigheten. 

SEB arbetar målmedvetet och kontinuerligt med att förbättra vår förmåga att känna våra kunder, upptäcka misstänkta betalningar och rapportera till myndigheterna.

Aktuell kommentar från Finansinspektionen med anledning av uppgifterna i SvD

Läs mer om hur Finansinspektionen bedriver sin tillsyn här

Läs tidigare uttalande från finansinspektionens generaldirektör om FI:s tillsyn

Läs mer om hur SEB arbetar för att förebygga finansiell brottslighet här