Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

5 tips för jämställd privatekonomi

Internationella kvinnodagen är en dag för att bland annat uppmärksamma olika jämställdhetsfrågor. En av dem är hur en jämställd privatekonomi kan uppnås. Jens Magnusson, SEB:s privatekonom, ger sina 5 bästa tips.

Sverige är i ett internationellt perspektiv långt framme när det gäller ekonomisk jämställdhet. Men vi är inte framme och i stora delar går utvecklingen för långsamt. De allra flesta vill både själva leva i ett jämställt förhållande och tycker generellt att gapet mellan kvinnor och mäns privatekonomi ska minska.

Men hur ska man göra rent praktiskt? Ett första steg, framför allt för kvinnor som i genomsnitt har lägre inkomster än män, är att planera och tänka på sin egen privatekonomi och inte bara hushållets gemensamma ekonomi.

– Att kvinnor tar ut en större andel av föräldraledigheten och att det påverkar privatekonomin där och då, är för de flesta ingen nyhet. Men hur det påverkar framtida familjemönster och ekonomin på längre sikt, är inte lika självklart. Problemet är att det ojämna uttaget av föräldradagar och VAB-dagar ofta cementerar en ojämlik arbetsfördelning i och utanför hemmet. Det är t.ex. inte ovanligt att kvinnor fortsätter att jobba deltid under många år. Det påverkar i sin tur karriärmöjligheter, löneutveckling och på sikt både tjänstepension och allmän pension, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

 

5 tips på hur du får en jämställd privatekonomi

 

1. Jobba heltid

Om det är möjligt, försök att jobba heltid, längre perioder av deltidsarbete påverkar dina avsättningar till bland annat socialförsäkringar. Om familjesituationen kräver deltid, försök att dela på deltiden. Bättre att båda går ned till t.ex. 90 procent än att en går ner till 80 och den andra jobbar heltid.

 2. Dela på föräldraledigheten

Statistik visar att uttag av föräldrapenningen inte är jämställd, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för främst kvinnor. Ofta har parterna räknat på själva föräldraledigheten men missat de långsiktiga konsekvenserna av ett ojämställt uttag.

 3. Dela på VAB

Det ojämna uttaget av föräldraledighet brukar också leda till ojämnt uttag av VAB-dagar, vilket ytterligare ökar de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor.  Se till att diskutera hur ni ska fördela VAB:en mellan er. Fatta ett medvetet beslut och tänk på vilka de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av er strategi blir.

4. Dela på oavlönat arbete

En skev fördelning av föräldradagar, VAB och deltid gör ofta att kvinnor tar ett större ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet. Det är ett mönster som riskerar att hänga kvar långt efter att barnen vuxit upp och VAB-dagarna är förbi. En förutsättning för att det avlönade arbetet ska bli jämställt är därmed att även det oavlönade arbetet i hemmet blir det.

5. Komplettera med eget sparande

Se till så att ni båda har eget sparande. Och kompensera särskilt den som drar tyngst lass hemma och kanske yrkesarbetar deltid. Tänk på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom, för att säkerställa att pengarna tillfaller ägaren vid en skilsmässa.