Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hanna om perioden utomlands: ”Har lärt mig styrkan i att ta del av olika perspektiv”

”Det är lärorikt och berikande att bo och arbeta i en internationell miljö. Som person har jag blivit mer flexibel och tagit med mig en öppenhet för olika sätt att arbeta. Jag kan verkligen se styrkan i att lyssna in och ta del av olika perspektiv och angreppssätt”. Det säger Hanna Langwagen, som jobbar med transformationsledning inom SEB Kort, och tidigare har arbetat inom försäkringsdivisionen i Dublin. 

SEB finns representerade i totalt 20 länder och banken strävar efter att erbjuda goda möjligheter att utvecklas internationellt för de som har sådana ambitioner. Hanna Langwagen är en av medarbetarna som bestämde sig för en period utomlands.

Kan du beskriva dina internationella uppdrag inom SEB?

I samband med att SEB 2011 köpte ett Irländskt försäkringsbolag fick jag möjligheten att tillsammans med min man och två barn, 6 och 8 år, flytta till Dublin för att arbeta. Mitt initiala uppdrag rörde integrationen av bolagen samt uppbyggandet av en business support-funktion. Min roll utvecklades och efter en tid blev jag ansvarig för produkt- och processutvecklingen av SEBs internationella depåförsäkringserbjudande.

Hela familjen trivdes bra i Dublin och barnen fick möjlighet att gå i engelskspråkig skola. Till en början var det en utmaning men de har haft god fördel av att bli tvåspråkiga. Min man, som arbetar med IT inom SEB, hade förmånen att kunna arbeta på distans. En styrka inom SEB att kunna se till helheten.

Vad tycker du att det har gett dig professionellt och personligen?

Det är lärorikt och berikande att bo och arbeta i en internationell miljö. Att få insyn i fler delar av verksamheten och att lära sig navigera i en annan kultur. Det har också varit insiktsfullt att lära sig hur andra marknader fungerar, allt från kundbehov till lagstiftning och distribution.

Som person har jag blivit mer flexibel och tagit med mig en öppenhet för olika sätt att arbeta. Jag kan verkligen se styrkan i att lyssna in och ta del av olika perspektiv och angreppssätt. Sist men inte minst är det kul att under en tid jobba i en mindre organisation, det blir en särskild sammanhållning och snabbhet från beslut till leverans.