Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Första mikrofinansfonden nådde 6,1 miljoner kunder

SEB:s första mikrofinansfond nådde under perioden juli 2013 till augusti 2018 6,1 miljoner entreprenörer – varav mer än hälften var kvinnor – i 27 olika tillväxtmarknader. Den totala årliga avkastningen under perioden uppgick till 8,9 procent på de 70 miljoner dollar som fonden förvaltade. Det framgår av en slutrapport om fondens resultat som SEB nyligen publicerat.

Fonden, som nu är stängd, förmedlade kapital från institutionella investerare primärt verksamma i SEB:s hemmamarknader till drygt 60 institutioner i 27 tillväxtländer. Dessa lokala institutioner erbjöd i sin tur finansiella tjänster och produkter till 6,1 miljoner entreprenörer som enligt rapporten i sin tur totalt sysselsatte 17,6 miljoner personer.

– Syftet med mikrofinansiering är att förse entreprenörer, som är exkluderade från det traditionella finansiella systemet, med kapital. Målet är att förbättra den sociala och ekonomiska utvecklingen i låginkomstmiljöer, som inte täcks av det finansiella systemet, säger Hetal Daman, som förvaltar SEB:s mikrofinansfonder tillsammans med Camilla Löwenhielm.

Rapporten lyfter fram exempel på entreprenörer, som har lånat startkapital från mikrofinansinstitutioner för att starta sina företag. En av dessa är R.D. Ramyalatha i Sri Lanka. Hon startade 2009 tillverkning av borstar med hjälp av finansiering från en mikrofinansinstitution. Hon har förnyat och utökat lånen efterhand och köpt maskiner som förbättrar produktionen. Nu har hon 14 anställda. Hon lånade bland annat mellan 220 och 660 dollar från en lokal institution, finansierad av SEB:s fond.

De årliga kreditförlusterna i fonden uppgick under hela perioden till 0,4 procent av det förvaltade kapitalet.

SEB har för närvarande ett flertal aktiva mikrofinansfonder som totalt når runt 23 miljoner entreprenörer