Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Finansmarknaden central för att lösa vattenkrisen

I samband med World Water Week i Stockholm bjöd SEB tillsammans med organisationen Water.org på måndagen in till en mottagning för att lyfta fram kopplingen mellan vatten och finansmarknad.  

– Vi vill belysa hur viktig finansmarknaden är för att lösa den globala vatten- och sanitetskrisen, säger Gary White, koncernchef för Water.org och WaterEqutiy, som var en av talarna vid mottagningen.

Water.org är en ideell organisation som med hjälp av mikrolån har försett 22 miljoner människor världen över med rent dricksvatten och sanitet. År 2017 bildade Gary White tillsammans med skådespelaren Matt Damon företaget Water Equtiy, som vänder sig till investerare som vill kombinera finansiell avkastning med satsningar på att lösa världens vattenbehov.

Mottagningen, som hölls på Kungsträdgårdsgatan, samlade omkring 200 representanter för myndigheter, internationella organisationer och finansiella institutioner. De välkomnades av Christopher Flensborg, chef för Climate & Sustainable Finance på SEB.

– Det har blivit tydligt att frågor om vattenförsörjning har blivit avgörande för företagens finansiella resultat. Så det finns en tydlig koppling mellan vatten och finansmarknad. Som bank vill vi också verka för en bättre värld och där är det naturligt att vi engagerar oss i vattenfrågan som är helt avgörande för vår framtid, säger han.

Kathleen Turner, miljöekonom vid den internationella samarbetsorganisationen OECD, talade vid mottagningen och adresserade det faktum att arrangörerna Water.org och SEB vid första anblicken ser ut som ett omaka par.

– Den ena är en ideell organisation, den andra är en finansiell institution, den ena finns i Kansas City, den andra i Stockholm, den ena har fokus på mikrolån, den andra vänder sig till finansiella investerare. Men, det de har gemensamt är en vilja och beslutsamhet att skapa innovation på komplexa marknader, sa hon.

En annan talare var Erik Karlsson, chef för strategisk utveckling vid Stockholm Vatten och Avfall. Han berättade om det stora Slussenprojektet, som för de flesta är en trafiklösning, men som ur hans perspektiv framförallt är en lösning för att skydda Stockholms dricksvattentäkt Mälaren från översvämningar.