Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

En bra bank finns där både i goda och dåliga tider

– Alla kan vara en bra bank i goda tider. Det är i dåliga tider man verkligen behöver en bra bankrelation, ett ömsesidigt förtroende och en förståelse för verksamheten. Det säger Edvard Kälvesten, vd för Silex Microsystems, en av världens ledande tillverkare av mikroelektromekaniska system. 

Företaget, som har 200 anställda och en omsättning som under 2018 uppgick till 530 miljoner kronor, är renodlat på utveckling och tillverkning av MEMS (mikroelektromekaniska system). Det är en avancerad form av chip, som till skillnad från vanliga datorchip även innehåller mekaniska funktioner integrerade på samma chip.

Grundaren Edvard Kälvesten doktorerade i slutet av 1990-talet på denna teknologi. Han fick en förfrågan från ett svenskt medicinteknikföretag om att utveckla ett mikromekanikbaserat system för att mäta trycket i hjärtats kranskärl. Detta blev grunden för Silex Microsystems, som startade år 2000. Efter några år då verksamheten var inrymd i KTH:s laboratorium flyttade bolaget in i nya lokaler i Järfälla.

– Vi har sakta, men säkert tagit in nya kunder. I dag har vi ett 70-tal internationella kunder, varav ca 60 procent i USA, berättar Edvard Kälvesten.

Företaget har vuxit med omkring 20 procent per år, men rent ekonomiskt har man haft några skakiga år 2008-2009 samt 2012-2013. Bolaget har visat svarta siffror sedan 2014. I dag är lönsamheten god och framtidstron stark.

– Det ser väldigt bra ut. Vi har hög orderingång och full beläggning i fabriken. Vi bygger ut för att kunna möta efterfrågan, berättar finanschefen Roland Nilsson.

Edvard Kälvesten bekräftar att man gasar på för fullt, även om företaget också bygger upp en buffert för att ha motståndskraft vid eventuellt kommande dippar.

– Vi anses vara den största och bästa renodlade MEMS-tillverkaren. Det är viktigt på den här marknaden. Man måste ligga i framkant när det gäller teknologi och duktiga ingenjörer, säger han.

Men, är det inte svårt att driva industriproduktion från Sverige?
– Det är en högteknologisk och automatiserad tillverkning. Råvaror och maskiner kostar lika mycket oavsett var produktionen sker. Även för högutbildade ingenjörer är kostnadsnivån ganska lika oavsett vilket land det gäller. Produktionspersonalens andel av de totala kostnaderna är inte så hög att det har en avgörande betydelse. Våra ingenjörer och övrig personal är dessutom väldigt duktiga och vi har förmånen av väldigt lojala medarbetare.

Silex Microsystems är ett så kallat foundry (ordagrant gjuteri). Det betyder att företaget inte har några egna produkter, utan utvecklar och designar MEMS från grunden utifrån kundernas behov. Kunderna finns i alla typer av branscher, från medicinteknik till fordonsindustri och konsumentelektronik.

Företaget gjorde en bankupphandling 2011 och träffade då alla de stora svenska bankerna. På grund av de ekonomiska motgångarna var det inte läge att byta det året, men 2015 när vinden hade vänt och alla kurvor pekade uppåt igen valde man att byta till SEB.

– SEB var den bank som trodde på oss hela vägen. Det var det som gjorde att vi valde er när det gick bra igen, säger Edvard Kälvesten.

Vad är det viktigaste i en bankrelation?
– Att det finns ett ömsesidigt förtroende och en förståelse för vår verksamhet. Att man kan lita på banken i både goda och dåliga tider. Sedan är det förstås viktigt med god service, att man kan ringa och få snabb hjälp när det är något som behöver lösas, säger Roland Nilsson.