Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

BP börjar jobba mot Parisavtalet efter kritik från investerare

I början av februari meddelade det brittiska oljebolaget BP att de – efter påtryckningar från en grupp investerare – kommer att anpassa företagets strategi så att den blir förenlig med Parisavtalet. Ett av de företag som ingår i investerargruppen är SEB. ”Det här känns väldigt bra och visar att vi kan göra skillnad när vi samarbetar med andra”, säger Christina Strand Wadsjö, som är hållbarhetsexpert inom SEB:s fondbolag Investment Management.

I ett pressmeddelande berättar BP att de tar åt sig av påtryckningarna från initiativet Climate Action 100+ som bland annat SEB står bakom. BP kommer därmed att rapportera hur bolagets strategi är förenlig med Parisavtalet. De kommer även vara mer öppna i frågor om exempelvis bolagets utsläppsmål och resultat.

– Det känns fantastiskt att se hur ett stort företag som BP ändrar sitt beteende efter de dialoger vi och investerargruppen haft med dem. I Sverige är SEB en stor aktör och kan åstadkomma mycket genom våra egna dialoger, och genom vårt samarbete med investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) är vi med och gör skillnad även när det gäller stora globala aktörer, säger Christina Strand Wadsjö.

Under 2017 skickade SEB ut en enkät till 3 000 kunder som sparar i en av bankens Hållbarhetsfonder och frågade dem vilka av FN:s 17 hållbarhetsfrågor som de tyckte var viktigast. De allra flesta svarade att ”Bekämpa klimatförändringen” var viktigast.

– Vi valde därför att inleda ett samarbete med IIGCC, en investerargrupp som arbetar med att få de 161 bolag som står för de största utsläppen globalt, exempelvis från gas- och oljeindustrin, att bli mer hållbara.

Hösten 2018 ställde SEB samma fråga till 250 000 sparare i flertalet av bankens aktie- och blandfonder och fick samma svar – prioritera ”Bekämpa klimatförändringen”.

– Tillsammans med IIGCC har vi verkligen kunnat sätta press på och påverka bolag som BP och andra bolag med stora utsläpp. Ett annat exempel är det danska olje- och rederibolaget AP Möller-Maersk som nu säger att de har för avsikt att nå koldioxidneutralitet till år 2050. Även koboltproducenten Glencore och gruvbolaget Rio Tinto har meddelat att de ska minska sina utsläpp.

– Utan samarbetet är vi bara en liten aktör, men genom att samarbeta med andra kan vi hjälpa företag att tänka hållbart och långsiktigt istället för att fokusera på kortsiktig lönsamhet, säger Christina.

SEB:s arbete med hållbarhet

SEB:s fondbolag jobbar huvudsakligen med tre sätt att inkludera hållbarhet i investeringsprocessen – att aktivt välja in hållbara bolag i fonderna, att välja bort bolag som inte uppfyller bankens hållbarhetskrav samt att föra en dialog med bolag om hur de kan bli mer hållbara. Genom ägardialoger har SEB störst möjlighet att påverka bolag i en hållbar riktning.

Parisavtalet

Parisavtalet är en global överenskommelse som nåddes i Paris i december 2015. Avtalet går ut på att minska utsläppen av växthusgaser för att på så sätt hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader och sträva mot att höjningen inte ska överskrida 1,5 grader.

Finansiella flöden måste styras om för att främja låga växthusgasutsläpp och en utveckling med motståndskraft mot klimatförändringar. Att öka transparensen och rapporteringen gällande klimat är ett viktigt verktyg för såväl bolag som investerare när det gäller att minska utsläppen.

IIGCC

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) skapade tillsammans med några stora finansiella aktörer Climate Action 100+, ett femårigt, globalt samarbetsinitiativ som är kopplat till klimatavtalet som ingicks i Paris och handlar om att jordens globala temperaturökning inte ska överstiga 2 grader.

Hittills har 310 investerare med mer än 32 biljoner US dollar (290 848 biljoner svenska kronor) i förvaltade tillgångar undertecknat Climate Action 100+.