Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Beslut om återbetalning av ESMA:s sanktion mot SEB

Efter överklagan av ESMA:s sanktionsbeslut till de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma nämnd står det klart att SEB inte kan fortsätta tillämpa tidigare praxis för att uttrycka kreditkvaliteten på företagsobligationer. Däremot anser nämnden inte att SEB har agerat vårdslöst och därför ska ESMA:s sanktion på 495 000 euro som utdömdes i fjol återbetalas.

Det var i juli 2018 som ESMA (European Securities and Markets Authority) utdömde en sanktion till SEB och ett antal övriga nordiska banker. Myndigheten anser att bankerna i sin investeringsanalys av företagsobligationer har brutit mot det regelverk som säger att endast registrerade kreditvärderingsinstitut får utfärda kreditvärderingar. Detta genom att ange kreditkvalitén med hjälp av en etablerad skala.

SEB överklagade beslutet till de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma nämnd (Board of Appeal) med hänvisning till att kreditvärderingsförordningen (Credit Rating Agency Regulation) medger undantag för rekommendationer och investeringsanalys. Detsamma gjorde flera andra nordiska banker.

På onsdagen 13 mars 2019 kom beslutet från nämnden som har prövat överklagan. Nämnden håller med ESMA om att SEB och övriga banker måste upphöra med den tidigare praxisen att använda en kreditskala i sin investeringsanalys av företagsobligationer. Däremot konstaterar nämnden att SEB och de andra bankerna inte har agerat vårdslöst. Det innebär att ESMA ska återbetala den sanktion som tidigare utdömts.

Möjlighet finns att överklaga beslutet men SEB har ännu inte tagit ställning till den frågan. Banken har sedan i juli 2018 anpassat sina kreditrapporter i enlighet med ESMA:s beslut.