Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

38 procent av svenskarna tror på bättre ekonomi 2019

Nyligen frågade Demoskop, på uppdrag av SEB, svenska hushåll hur de ser på den egna privatekonomins utveckling under 2019. 4 av 10 tror att den blir bättre, 1 av 10 tror den blir något sämre.

Undersökningen gjordes på telefon under början av januari och ställde två frågor: Hur tror du att din privatekonomi kommer att utvecklas under 2019? samt Vilka av följande faktorer tror du utgör de största riskerna för din privatekonomi under 2019?

På frågan hur de tror att den egna ekonomin utvecklas under året svarar 8 procent ”mycket bättre” och 30 procent ”något bättre”, medan 10 procent svarar ”något sämre” och 2 procent ”mycket sämre”. 2 procent vet inte och resten, ungefär halva befolkningen hälften tror på ”oförändrade villkor”.

När det gäller risker för privatekonomin kunde de utfrågade ange flera alternativ om de ville, där sjukdom uppgavs av 24 procent, svarsalternativen höjd inflation (20 %) samt höjda räntor och ”ser inga risker”, båda 19 procent. Ändrade regler, fallande aktiekurser och stigande boendekostnader angavs som risker av 15 procent av hushållen.

Enlig Jens Magnusson, privatekonom på SEB, är givetvis sjukdom något som kan skapa ekonomisk risk, inte minst för småföretagare – speciellt de utan ett fullgott försäkringsskydd.  Hushållens bedömningar av risker ser Jens Magnusson som förnuftiga.

– Som alltid är det viktigt att ha ett stabilt sparande som buffert, och att hålla koll på sina boendekostnader. Med stigande räntor och energikostnader samt höjda kommunala avgifter för till exempel vatten och avlopp kan boendekostnaderna skapa budgetproblem om man inte har buffertar i trygga sparformer.

Undersökningen omfattade telefonintervjuer med 1000 personer i ett representativt urval för hela Sverige.