Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

"Vi behöver långsiktighet och en vilja att växa med oss"

– Det viktigaste i en bankrelation är långsiktighet, partnerskap och en vilja att vara med på vår tillväxtresa. Det säger Pia Aaltonen-Forsell, finanschef på industrikoncernen Ahlstrom-Munksjö. SEB var en av huvudfinansiärerna när svenska Munksjö och finländska Ahlström i april 2017 fusionerades till en ny koncern.

Ahlstrom-Munksjö, som har sitt säte i Helsingfors, men huvudkontoret i Stockholm, har 6 000 medarbetare och 41 produktionsanläggningar i 14 länder. Fusionen skedde mellan två jämnstora parter, som båda har en stark gemensam bakgrund inom specialpapper.

I dag är Ahlstrom-Munksjö en högteknologisk industrikoncern, som utvecklar fiberbaserade material med avancerade funktioner som används i industriella applikationer men även i konsumentnära produkter.

Produktpaletten är bred och innefattar bland annat olika typer av dekorpapper som del i möbler och golv av laminat, filtermaterial till olje- och luftfilter samt för diagnostik, isoleringspapper för högvoltskablar, papper som bärare för självhäftande etiketter, samt förpackningsmaterial för mat och dryck.

Starka nischer är bland annat material till filter för fordonsindustrin, där exempelvis nästan hälften av alla lastbilar i världen kör med filter där Ahlstrom-Munksjös material ingår. Men, även inom livsmedelsområdet finns starka nischer, materialet till var femte tepåse i världen tillverkas till exempel av bolaget.

Europa svarar för cirka 60 procent av omsättningen, Amerika för 25 procent och Asien och övriga världen för resterande 15 procent. Sverige och Finland är viktiga tillverkningsländer, men det största produktionslandet är Frankrike där även företagets forskningscenter ligger.

Stark tillväxt senaste decenniet
Tillväxten är hög. År 2008 hade Munksjökoncernen en omsättning på 280 miljoner kronor, i dag tio år senare har den nästan tiodubblats. Pia Aaltonen-Forsell ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt.

– Vi är jättestarka på många marknader, men det finns områden där vi har utrymme att växa. Förnyelsebara material som träfiber har framtiden för sig och kan bidra till en hållbar omställning, säger hon.

Företaget har en lång relation med SEB, som är en av koncernens kärnbanker. Relationen omfattar de flesta produktområden, från finansiering, till cash management, trade finance och tradinglösningar för att hantera valutarisker.

– Den långa och breda relationen är ett kvitto på att vi är nöjda med samarbetet. Det viktigaste i en bankrelation är en långsiktighet, som bär både i goda och svåra tider. Det måste också finnas ett engagemang och en vilja att vara med och utveckla bolaget.

SEB var en av två huvudfinansiärer vid fusionen och banksyndikatet omfattar totalt ett tiotal banker.

– SEB har ett starkt team och närvaro i Kina, vilket är viktigt för oss. På andra marknader är det andra banker, som fyller den rollen.

Den dagliga interaktionen sker i allt högre grad digitalt och Pia Aaltonen-Forsell betonar vikten av att bankerna fortsätter att utvecklar enkla och användarvänliga lösningar.

– På samma sätt som vi i privatlivet har vant oss vid att sköta det mesta via mobilen, så förväntar man sig att det ska fungera likadant på jobbet. Här måste bankerna hänga med i utvecklingen, säger hon.