Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskt-franskt samarbete för omställning till grön ekonomi

Finanssektorn har en nyckelroll för att bidra till den gröna omställningen. Det var budskapet från styrelseordförande Marcus Wallenberg, när han hälsade välkommen till den svensk-franska konferensen om grön ekonomi, som hölls i Arenastaden på tisdagen. Budskapet underströks av ministrar och statstjänstemän från båda länderna, samt ett 25-tal talare från företag, institutioner, myndigheter och högskolor.


Mötet är ett led i en överenskommelse om ett svenskt-franskt strategiskt partnerskap kring innovation och gröna lösningar, som undertecknades av statsminister Stefan Löfvén och president Emmanuel Macron i fjol.

Båda länderna har tagit kraftfulla initiativ när det gäller omställningen till en grön ekonomi med hjälp av ambitiösa klimatmål, innovativ lagstiftning och miljöskatter. Även inom finanssektorn ligger de två länderna långt framme, inte minst vad gäller utvecklingen av gröna obligationer, där SEB och franska Credit Agricole tillhör de ledande i världen.

Därför gick också uppdraget att anordna den fransk-svenska konferensen till SEB och Credit Agricole, som tillsammans med franska ambassaden svarade för arrangemanget.

Bland de högprofilerade talarna från den politiska arenan fanns finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, samt Odile Renaud-Basso, chef inom det franska finansministeriet, som deltog via en filmad videohälsning.

Andra talare var Xavier Musca, biträdande koncernchef för Credit Agricole, Jean Bossinot, chef för finansiell stabilitet vid franska finansdepartementet, Mats Andersson, tidigare vd för AP4, som har utrett gröna obligationer för svenska staten, Maria Wiimne, ställföreträdande vd för Kommuninvest, Eila Kreivi, (bilden) chef för kapitalmarknad vid Europeiska investeringsbanken, samt många fler som deltog i panelsamtal.  

Den ton som anslogs var hoppfull och möjlighetsinriktad, de stora utmaningarna till trots.  Omställningen måste helt enkelt ske för att bokstavligen talat rädda världen. Eller som Jean Bossinot uttryckte det ”Det finns ingen planet B”.

Per Bolund framhöll att bransch efter bransch letar efter sin roll för att bidra till klimatomställningen – och de som agerar först är de som kommer att bli vinnare.  Han fastslog också att frågan inte är om Sverige, kommer att följa i Frankrikes spår och ge ut en grön statsobligation, utan när