Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stora börsfall – sannolikt ”bara” en nödvändig rekyl

De senaste dagarnas börsfall är sannolikt ”bara” en nödvändig rekyl. Med lite tålamod bedömer vi att börserna kommer att repa sig. Dock kan vi inte utesluta ytterligare skakiga marknader under resans gång. Det skriver SEB:s placeringsstrateger Johan Hagbarth och Roger Törnkvist i en kommentar till de senaste dagarnas börsoro.

De senaste dagarnas nedgångar på börserna har varit dramatiska och under gårdagens handel i USA accentuerades börsfallet då det breda S&P 500 indexet föll 4,1 procent. Detta är den största nedgången sedan inledning av 2016 och det har gått fortare denna gång. Vi ser en total nedgång med som mest bortåt 10 procent bara på några dagar. Även övriga börser i världen följer med i fallen och oron kommer säkert att fortsätta i resten av världen under dagens handel.

Det som skapat oro i marknaden och orsakat börsfallen är att vi inledde året med en mycket brant uppgång i börskurserna samtidigt som räntenivåerna i världen börjat stiga snabbt. Först tolkades det som en sund signal som bekräftade den starka globala tillväxten. Detta verifierades av inledningen av den globala rapportsäsongen som visade på ytterligare vinstuppgångar för det fjärde kvartalet. Samtidigt steg dock aktiekurserna än snabbare vilket pressade upp värderingarna och gjorde marknaden känslig för rekyler. De allt högre räntorna, och oro för ytterligare uppgångar gjorde uppenbarligen att en del placerare började sälja aktier efter den branta uppgången – och nedgången blev ett faktum.

Det var hög tid för en korrektion, sådana uppstår även i starka marknader. Det är snarare förvånande att vi haft en så lång period utan en rekyl på börsen. Det kan vara ett skäl till varför denna nedgång blivit så kraftig och snabb. När kurserna svänger så mycket som just nu tar det ofta en stund innan det stabiliserar sig. Fortfarande har vi dock en positiv syn på både den globala ekonomiska utvecklingen och företagssektorns förmåga att generera vinster. De sistnämnda kommer dessutom att få extra skjuts av skattereformen i USA.

Slutsatsen blir att stabiliseringsförloppet troligen kommer att ta lite tid men att konjunkturstyrkan och börsuppgången inte är över för denna gång. Med lite tålamod bedömer vi att börserna kommer att repa sig, längre börsfall sker som regel antingen när konjunkturen viker eller när större tillgångsbubblor brister – där är vi inte nu. Dock kan vi inte utesluta ytterligare skakiga marknader under resans gång. Vi råder dig således att inte automatiskt sälja ut aktier och andra tillgångar men självklart kan det finnas anledning att se över dina placeringar så att du har den risknivå som passar dig.