Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2018

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 5,6 miljarder kronor (6,2). Räntabiliteten var 12,7 procent (29,9) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 13,2 procent (16,5).

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

“I det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet fortsatte storföretagens efterfrågan på traditionell lånefinansiering liksom på rådgivning att öka. För finansiella institutioner ledde en låg volatilitet till lägre aktivitetsnivåer, vilket påverkade resultatet för Markets-affären. Mindre och medelstora företag i Sverige var fortsatt aktiva och efterfrågan på lån och betaltjänster ökade. På privatkundsidan växte bolåneportföljen med 2,7 procent jämfört med samma period förra året. I Baltikum var affärsläget fortsatt positivt och utlåningen till både privat- och företagskunder ökade.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 4 procent jämfört med det tredje kvartalet föregående år och minskade med 9 procent jämfört med det starka andra kvartalet detta år. Rörelseresultatet för de första nio månaderna före jämförelsestörande poster ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året.”

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 5,6 miljarder kronor (6,2). Räntabiliteten var 12,7 procent (29,9) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 13,2 procent (16,5).

Rörelseintäkterna uppgick till 11,4 miljarder kronor i det tredje kvartalet (11,9). Jämfört med det tredje kvartalet 2017 ökade rörelseintäkterna med 3 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,4 miljarder kronor (5,5). Jämfört med det tredje kvartalet 2017, var rörelsekostnaderna oförändrade.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och den förväntade nettokreditförlustnivån var 8 baspunkter i kvartalet. Likviditetstäckningsgraden var 129 procent. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,7 procent. SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet uppgick till 16,6 procent. Kapitalbufferten över kravet var 310 baspunkter.

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 000

Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06

Frank Hojem, chef för medierelationer, 070-7639947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018, kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv