Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s hållbarhetschef utvald till expertgrupp i EU

SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts har blivit antagen till EU-kommissionens Tekniska Expertgrupp för Hållbar Finansiering. Det offentliggjordes den 13 juni. Expertgruppen ska hjälpa kommissionen att utveckla ett klassificeringssystem – en så kallade taxonomi – för att avgöra om en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar.  Arbetet ska lägga grunden för den europiska finansbranschens bidrag till hållbar utveckling.

– Vi är mycket stolta och ödmjuka inför att SEB på detta vis får möjlighet att bidra till hållbar utveckling i världen. Att sätta gemensamma standarder är betydelsefullt för att vi ska lyckas nå tvågradersmålet som sattes vid klimatmötet i Paris 2015, liksom att nå FN:s hållbara utvecklingsmål, säger Marie Baumgarts.

Expertgruppen, som 185 aktörer ansökte om att komma med i, omfattar 35 medlemmar från näringslivet, civilsamhället, akademin, och finanssektorn. Gruppen ska också stödja kommissionen vid inrättandet av en EU-standard för gröna obligationer, att förbättra upplysningen av klimatrelaterad information och att utveckla en kategori lågkoldioxidindex. Dessa index ska användas av kapital- och portföljförvaltare som jämförelse för investeringsstrategier som är inriktade på låga koldioxidutsläpp.

– Dagens lansering av expertgruppen är ett viktigt steg i vår ambitiösa tidplan för att lägga grunden för ett mer hållbart finansiellt system, säger, Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

Gruppens arbete inleds i början av juli och slutar den 30 juni 2019, med eventuell förlängning fram till slutet av 2019.