Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stödjer ny internationell rekommendation

SEB åtar sig att stödja internationella rekommendationer om klimatrelaterade finansiella upplysningar. Rekommendationerna har tagits fram av en branschledd arbetsgrupp, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, (TCFD) på uppdrag till G20:s samarbetsorgan för finansiell stabilitet (Financial Stability Board, FSB). Syftet är att företag frivilligt ska rapportera om hur deras verksamhet påverkas av framtida klimatförändringar.

– Vi tror att klimatförändringarna kommer att få betydande följder inom många branscher och att vi som företag har en viktig roll att spela för att säkerställa öppenhet kring klimatrelaterade risker och möjligheter, säger SEB:s vd Johan Torgeby.

TCFD:s rekommendationer ska leda till mer välgrundade beslut om investeringar, utlåning och försäkringsgarantier, och förbättra förståelsen för och analysen av klimatrelaterade risker och möjligheter. Fokus ligger på fyra olika huvudområden: ägarstyrning, strategi, riskhantering samt mätvärden och mål.

– Detta är viktiga upplysningar för att möjliggöra effektiv fördelning av kapital och stödja en smidig övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det avgörande är att vi kan hitta ett gemensamt sätt att beräkna och redovisa effekterna av vår påverkan och hur det integreras i affärsbesluten, säger Johan Torgeby.