Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB ställer sig bakom global kod för robust och transparent valutahandel

SEB har anslutit sig till den globala kod för valutahandel som ska säkerställa en robust, rättvis och transparent marknad, präglad av hög etik. Koden etablerades under fjolåret som ett resultat av ett samarbete mellan centralbanker och marknadsaktörer.

Genom att underteckna koden förbinder sig SEB att driva sin valutahandel i enlighet med de standarder och principer som fastslås i koden.

– Vi är väldigt glada att ställa oss bakom detta initiativ. Enligt min uppfattning tillämpar vi redan några av branschens högsta standarder exempelvis när det gäller last look-praxisen (omprissättning i sista ögonblicket). Koden befäster vi vårt åtagande att följa dessa standarder till nytta för kunderna och för att skapa förtroende för en långsiktigt hållbar finansmarknad, säger Robert Celsing, chef för Markets.

SEB, var som den ledande valutabanken i regionen, den enda nordiska banken som deltog i framtagandet av den globala koden. Totalt deltog ett 40-tal marknadsaktörer, varav ett knappt 20-tal banker.