Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sänker återbäringsräntan till 3 procent för övrig traditionell försäkring

Återbäringsräntan för övrig traditionell försäkring, dvs. kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, i SEB Pension och Försäkring AB sänks från 4 till 3 procent före skatt och kostnadsavdrag. Sänkningen träder i kraft den 1 januari 2019.

– Sänkningen ska ses i ljuset av den senaste tidens utveckling på finansiella marknader som medfört att portföljavkastningen utvecklats något sämre än förväntat säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

Tjänstepensionsförsäkring inom traditionell försäkring påverkas inte. Återbäringsräntan är fortsatt 4 procent före skatt och kostnadsavdrag. KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet var per den 30 november 106 procent för tjänstepensionsförsäkring och 100 procent för övrig försäkring.