Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

220 000 ton mindre CO2-utsläpp med grön obligation

220 000 ton i minskade koldioxidutsläpp, motsvarande utsläppen från 144 000 bilar. Det blev effekten av SEB:s första, gröna obligation som gavs ut i februari fjol, enligt en rapport som publicerades nyligen.

Obligationen var på 4,9 miljarder svenska kronor och de pengar som lånades upp har använts till att ge gröna lån till kunder för miljöinvesteringar inom exempelvis förnyelsebar energi, hållbart skogsbruk, gröna byggnader och rena transporter i Sverige, Norge och Finland.

– Vi är övertygade om att gröna finansieringslösningar spelar en nyckelroll för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi stöttar våra kunder inom detta område och räknar med att fortsätta utveckla och växa inom området hållbar finansiering under de kommande åren, säger Joachim Alpen, co-head för Stora företag & Finansiella institutioner.

Han framhåller att banken behöver fortsätta utveckla både system och processer för att öka det gröna inslaget i bankens produkter och tjänster.

SEB var huvudpartner när Världsbanken gav ut sin första gröna obligation för institutionella investerare 2008 och banken har varit ledande i utvecklingen av den globala marknaden för gröna obligationer ända sedan dess. Fram tills i dag har SEB bidragit till utgivningen av gröna obligationer till ett totalt värde av 17,7 miljarder dollar.

I SEB:s nya "Green Bond Investor Report" beskrivs den miljömässiga effekten av bankens egen gröna obligation, till exempel hur de upplånade medlen fördelar sig på olika kategorier, energibesparing och koldioxidreduktion. Under 2017 bidrog projekt, som finansierades genom den gröna obligationen till att minska koldioxidutsläppen med nära 220 000 ton. Det motsvarar utsläppen från 144 000 bilar, som körs 1 200 mil per år, vilket är genomsnittet för svenska bilar.

Rapporten visar också hur SEB:s gröna obligation hänger ihop med FN:s utvecklingsmål (Sustainable Development Goals).