Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB investerar för att stödja FN:s hållbarhetsmål

SEB investerar totalt 650 miljoner kronor i en hållbarhetsobligation från Världsbanken med särskilt fokus på hållbara städer. Obligationen har utformats av SEB och andra investerare, inom ramen för Sida-nätverket Swedish Investors for Sustainable Development. 

– Tillsammans med andra investerare har vi i ett unikt samarbete skapat en investeringsmöjlighet som bidrar till att möta effekterna av den starka urbaniseringstrend som just nu sker i världen. Vi är glada över att vi genom våra investeringar kan göra konkret skillnad inom ett angeläget område, säger Rebecka Elkert portföljförvaltare i SEB.

Obligationen, med namnet Världsbanken SEK obligation 5 yr, finansierar projekt riktade till bland annat hållbara städer i olika delar av världen genom exempelvis rent vatten och förnybar energi. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål kommer investeringarna särskilt att främja mål 11– hållbara städer. Investeringen sker inom traditionell försäkring samt i räntefonderna SEB Dynamisk Räntefond, SEB Företagsobligation Flexibel och SEB Obligationsfond.

– Detta är en viktig handling som bidrar till att hållbarhet i alla dess former blir en allt mer naturlig del inom SEB. Att vi återigen genom våra investeringar stödjer FN:s globala hållbarhetsmål samtidigt som vi skapar kundvärde och levererar på den ökade efterfrågan vi ser på marknaden inom detta område är givande och roligt, säger Per Georgzén, hållbarhetschef Pension & Försäkring i SEB.

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer som tillsammans står för huvuddelen av världens energikonsumtion och växthusgasutsläpp. Obligationen kommer att bidra till att finansiera Världsbankens olika investeringar i främst Asien, Sydamerika och Afrika som effektiviserar städers infrastruktur och energianvändning för en mer hållbar framtid.