Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB får sanktion för praxis inom kreditanalys

EU-myndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority), som bland annat övervakar efterlevnaden av kreditvärderingsförordningen, har utdömt en sanktion på 495 000 euro till SEB. Myndigheten anser att SEB i sin investeringsanalys av företagsobligationer, har brutit mot det regelverk, som säger att endast registrerade kreditvärderingsinstitut får utfärda kreditvärderingar.

Frågan handlar om den kreditskala som nordiska banker har använt sig av i sin investeringsanalys av företagsobligationer. Dessa har under mycket lång tid varit viktiga för bolag som saknar kreditbetyg för att få tillgång till finansiering i kapitalmarknaden. Denna praxis att ange bankens bedömning av kreditkvalitet med hjälp av en etablerad skala har bidragit till att ge placerare möjlighet att jämföra emitterade obligationer.

Enligt kreditvärderingsförordningen (Credit Rating Agency Regulation, CRAR) är det endast registrerade kreditvärderingsinstitut som får utfärda kreditvärderingar av företag. Men, regelverket medger undantag för rekommendationer och investeringsanalys och SEB har därför tolkat regelverket som att det är tillåtet att referera till en kreditskala i analyser av företagsobligationer.

ESMA:s beslut innebär att myndigheten tolkar utrymmet för undantag snävare än vad SEB har gjort. ESMA har därför kommit till slutsatsen att SEB har överträtt CRAR.

SEB kommer att betala sanktionsbeloppet och har anpassat sina kreditrapporter i enlighet med ESMA:s beslut. SEB överväger att överklaga beslutet.

Läs pressmeddelandet från ESMA här.