Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så kan ditt sparande bidra till hållbar omställning

– Som försäkringsbolag har vi en fantastisk möjlighet att bidra till en hållbar omställning såväl på övergripande nivå, som genom rent konkreta insatser för att motverka ohälsa i arbetslivet och verka för jämställda pensioner. Det säger Per Georgzén, som är hållbarhetschef inom SEB:s liv- och pensionsverksamhet.

Under de senaste åren har det har blivit allt tydligare att finansmarknaden har en nyckelroll för att slussa investeringskapital till satsningar som bidrar till att lösa globala miljö- och samhällsutmaningar. Hållbarhet har därför blivit en alltmer integrerad del i affärsverksamheten inom alla delar av banken.

Per Georgzén har nyligen utsetts till hållbarhetschef inom liv- och pensionsverksamheten och han ser flera möjligheter till påverkan.

– Som pensions- och försäkringsbolag har vi en viktig roll att informera våra företags- och privatkunder om vilken skillnad ett hållbart sparande faktiskt gör. Tack vare förtroendet vi har fått att förvalta deras kapital kan vi investera i bolag, som arbetar systematiskt och strukturerat med att minska sitt klimatavtryck eller verkar för bättre hushållning med naturresurser.

– SEB har också en rad olika medarbetare och funktioner som påverkar i sina olika roller exempelvis genom ägardialoger där vi aktivt driver hållbarhetsfrågor både lokalt och globalt i de företag där vi investerar våra kunders pengar. Detta gäller även inom det sociala området, när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, goda anställningsförhållanden med mera.

De som väljer att spara i traditionell försäkring bidrar också på ett konkret sätt till positiv påverkan, bland annat genom att en del av sparkapitalet placeras i mikrofinansieringsfonder och andra så kallade påverkansfonder. SEB:s mikrofinansfonder når i dag ut med kapital till mer än 20 miljoner entreprenörer i utvecklingsländer.

– Det är småföretagare, som står utanför den traditionella finansmarknaden och som annars inte skulle kunna få tillgång kapital för att starta eller expandera sina verksamheter och skaffa en inkomst. Här jobbar hela investeringsorganisationen i SEB aktivt med dessa frågor.

Ett annat område där Per Georgzén ser att försäkringsbolaget kan göra skillnad är inom området hälsa och arbetsmiljö.

– Vi arbetar proaktivt för att skapa förutsättningar att stötta företag att förebygga ohälsa bland de anställda. Det gynnar samhället i stort och ligger i linje med ett av FN:s hållbarhetsmål, som tar sikte på hållbara människor.

SEB verkar också för att motverka fenomenet med ojämställda pensioner, det vill säga att kvinnor ofta får betydligt lägre pension än sina män på grund av att de tagit större ansvar för familjen, genom deltidsarbete, vård av barn med mera.

– Det finns flera olika parametrar som påverkar framtida pensionsnivåer. Här ser vi att gifta eller sambor i ett tidigt skede bör se över sin situation och komma överens om hur den ska se ut under olika faser i livet, som eventuell föräldraledighet och pension. Genom att fatta gemensamma beslut minskar risken för att någon part ska uppleva orättvisa längre fram.