Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Positiva toner om satsningar på förnybar energi

Hur kan den privata sektorn bidra till de gigantiska investeringar som behöver göras i förnyelsebar energi och infrastruktur? Det var huvudfrågan vid SEB:s kundseminarium om nordisk infrastruktur och förnyelsebar energi, som hölls i förra veckan.

Seminariet, som hölls på Fotografiska museet i Stockholm, lockade ett drygt 80-tal företag, institutioner och företrädare för offentliga sektorn

De fick ta del av föredrag av bland andra Pekka Lundmark, vd för energibolaget Fortum, Melanie Nakagawa, ansvarig för klimatfrågor hos investeringsbolaget Princeville Global och tidigare med tunga uppdrag hos president Obama, samt Romina Boccia från amerikanska tankesmedjan Heritage Foundation. 

Johan Torgeby

Dagen inleddes av SEB:s VD Johan Torgeby, som refererade beräkningar om att det fram till 2030 kommer att krävas investeringar på över 90 biljoner dollar i nödvändiga satsningar på energi och infrastruktur. Dessa summor går inte att finansiera över skattsedlarna menade han och därför måste banker, företag och investerare jobba tillsammans på nya sätt.

Marknadskrafter

Melanie Nakagawa

Flera av talarna menade att tid och förutsättningar nu är de rätta för att låta marknadskrafterna bidra till en övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Melanie Nakagawa framhöll att det uppstår stora investeringsmöjligheter i skärningspunkten mellan klimatdriven efterfrågan, innovativ teknik och tillgång till kapital.

SEB:s råvaruanalytiker Bjarne Schieldrop konstaterade att världen har nått en brytpunkt där priset på ”ny sol” (solenergi) för första gången är billigare än på ”gammal sol” (det vill säga solenergi som för miljontals år sedan omvandlats till olja). 

Pekka Lundmark

Även Pekka Lundmark konstaterade att de sjunkande priserna på förnyelsebar energi gör att tiden nu är mogen att slopa alla subventioner och gå över till ett, enkelt och enhetligt system där den som orsakar utsläppen betalar.

Övriga talare var Kerstin Hessius, vd för tredje AP-fonden, Christopher Kaminker, chef för Sustainable Finance Research på SEB, Emma Haight-Cheng, AMP Capital, Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55, Johan Lindehag, vd för Ellevio, och Johan Dettel, partner vid EQT.