Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Liv och Investment Management blir separata divisioner

Division Liv & Investment Management delas upp i två delar. Chefen för Investment Management kommer att rapportera till vd Johan Torgeby, medan livdivisionens chef David Teare, rapporterar till Mats Torstendahl, chef för Företag & Privatkunder.

– Behovet av långsiktigt sparande kommer att växa alltmer i takt med att människor behöver ta ett ökat ansvar för sin ekonomiska trygghet. Genom förändringen kan vi ytterligare stärka vårt sparandeerbjudande för att möta detta behov, både i form av holistisk rådgivning och i form av högkvalitativa investeringsprodukter som ligger i framkant, såväl vad gäller hållbarhet som förvaltningsresultat, säger vd Johan Torgeby.

Förändringen, som träder i kraft 1 januari 2019, innebär att livdivisionens chef David Teare kommer att rapportera till Mats Torstendahl, chef för Företag & Privatkunder. David Teare blir också adjungerad medlem i SEB:s verkställande ledning.

Chefen för Investment Management kommer att rapportera direkt till Johan Torgeby, samt vara adjungerad medlem i verkställande ledningen. Som meddelades i juni har tidigare chefen Peter Branner lämnat SEB för annan verksamhet. Rekrytering efter hans efterträdare pågår och under tiden fungerar Hans Ek, som tillförordnad chef.