Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kunskap grunden till en positiv framtidstro

SEB gör tillsammans med Ungdomar.se, en av Sveriges största digitala mötesplatser för unga i åldrarna 13-25 år, en årlig undersökning om hur de tänker kring sin ekonomiska framtid och begreppet privatekonomi kopplat till såväl välmående som trygghet. 

- Rapporten visar att 62 procent av ungdomarna uppger att de sparar varje månad, 73 procent tänker på sin framtida ekonomi när de gör val i livet och över hälften har en plan med sin egen ekonomi. Men den mest glädjande insikten är att hälften av dem som deltagit i undersökningen uppger att de ser ljust på sin egen ekonomiska framtid, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

- Att så många unga är väl förberedda och ser positivt på framtiden är glädjande i en tid där vi möter och läser om allt fler stressade och oroade unga, säger han. 

- Men hur får vi den andra halvan att känna samma ekonomiska framtidstro? Svaret finns i årets rapport och det är ganska enkelt. Det handlar om kunskap. Majoriteten av dem som har god ekonomisk kunskap ser ljust på sin egen ekonomiska framtid. Bland dem som upplever att de har dålig ekonomisk kunskap är det däremot bara knappt en fjärdedel som uppger samma sak.

I rapporten slår Jens Magnusson och Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset, fast att vi vuxna har ett ansvar att rusta unga med de verktyg och den kunskap de behöver och efterfrågar. 

- Genom att ge unga rätt förutsättningar ger vi dem också en ljus syn på framtiden. Många unga i årets undersökning har uppgett att de behöver mer kunskap om hur man sparar pengar, betalar räkningar och tar lån. Många vet inte vad ränta är och flera vill även ha hjälp med att ta fram och förstå hur man följer en budget, säger Jens Magnusson.

- Den kunskap unga får i skolan räcker uppenbarligen inte till utan andra insatser behövs. Därför samarbetar SEB med Ungdomar.se och we_change som är en del av Fryshuset, för att få förståelse och kunskap kring vad unga behöver för att kunna bygga en egen hållbar privatekonomi. Tillsammans vill vi ge unga möjligheter att skapa en hållbar ekonomisk framtid., säger Jens Magnusson.