Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kraftigt ökat företagande bland invandrare

Antalet företagare med eget aktiebolag ökar kraftigt bland utlandsfödda och bland dem med utlandsfödda föräldrar. Det visar en granskning som SEB låtit Statistiska Centralbyrån, SCB, göra av utvecklingen mellan åren 2003 och 2016.

Senaste tillgängliga år i SCB:s register var drygt 19 000 utlandsfödda företagare i eget aktiebolag (grafen härintill). Det innebär en ökning med 157 procent sedan 2003.

Bland personer födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar ökar antalet företagare i eget aktiebolag än mer dramatiskt, med 240 procent till drygt 5 500 personer under perioden 2003–2016.

– Det växande företagandet bland personer med invandrarbakgrund är en tillväxtmöjlighet för Sverige. Men vi kan också konstatera att företagandet skulle kunna öka än mer. Kvinnor utgjorde 2016 endast 26 procent av antalet företagare med invandrarbakgrund med eget aktiebolag. Om lika många kvinnor som män drev eget bolag skulle antal företagare med invandrarbakgrund öka med ytterligare drygt 10 000 personer, säger Belgin Fortaci, entreprenörsansvarig på SEB.

Samtidigt har förtagandet bland invandrarkvinnor ökat kraftigt. Under den undersökta perioden ökade antalet kvinnor utan invandrarbakgrund som är företagare med eget aktiebolag med 41 procent. Antalet utlandsfödda kvinnliga företagare med eget aktiebolag ökade då med 107 procent, och antalet kvinnor med utlandsfödda föräldrar som driver eget bolag ökade än mer, med 188 procent.

Även i befolkningen i stort har antalet företagare ökat, men inte i samma utsträckning som bland invandrare. Bland svenskar män och kvinnor utan invandrarbakgrund ökade antalet företagare med eget aktiebolag med 63 procent under samma period.

Utvecklingen gör att en allt större del av Sveriges företagare utgörs av invandrare i första och andra generationen. 2016 utgjorde personer som själva invandrat eller vars föräldrar invandrat knappt 15 procent av alla företagare med eget aktiebolag. Det innebär en ökning av den andelen med 57 procent sedan 2003.

Företagandet bland invandrare har ännu inte kommit upp i samma andel som i befolkningen i stort. SEB:s granskning visar att 1,1 procent av personer med invandrarbakgrund är företagare med eget aktiebolag, men i hela befolkningen var det 1,7 procent.

– Om gruppen som flyttat till Sverige och deras barn drev företag i samma utsträckning som befolkningen i stort skulle vi få drygt 14 000 fler företagare i Sverige, konstaterar Belgin Fortaci, SEB.

De senaste åren har företagandet bland utlandsfödda och bland dem som är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar ökat snabbare än i befolkningen i stort, det gäller även med hänsyn taget till att andelen av befolkningen som har invandrarbakgrund ökat i Sverige.