Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar till uppgifter om skatteupplägg i Sverige

SEB erbjuder inga produkter eller deltar i strukturer, vars enda syfte är att undvika skatt. Det säger SEB i en kommentar till fredagens medieuppgifter om att banken har utfört skatteupplägg med syfte att minska skatten på aktieutdelningar i Sverige.

SEB tillhandahåller värdepapperslån till våra kunder, framförallt finansiella institutioner som fonder, försäkrings- och pensionsbolag. Det är en etablerad och naturlig del av finansmarknaden där SEB och andra banker agerar för att säkerställa en väl fungerande och effektiv marknad.

Kunderna använder värdepapperslån av flera olika orsaker, exempelvis som ett sätt att öka avkastningen, för att ta en kort position i marknaden eller av finansieringsskäl.

Deltar SEB i skatteupplägg för att minska skatten?

SEB har inga kundrelationer, erbjuder inga produkter eller deltar i strukturer vars enda syfte är att undvika skatt.

Värdepapperslån sker löpande över hela året. SEB:s värdepapperslån har alltid skett i enlighet med gällande lagstiftning, regelverk och marknadspraxis. Affärerna redovisas i full transparens till berörda myndigheter och alla andra intressenter.

Normer och värderingar och lagar och marknadspraxis förändras över tid. I takt med detta ser vi kontinuerligt över och anpassar våra rutiner kring värdepapperslån. Vi ställer tydliga krav på att känna våra kunder väl och förstå vad som är syftet med utlåningen. Vi har också förlängt löptiderna för värdepapperslån som löper över en utdelningsperiod.

Läs mer om SEB:s syn på skatt här