Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar till medieuppgifter om tyska skatteupplägg

SEB i Tyskland har inte erbjudit eller finansierat affärer där syftet är att återkräva skatt som inte är betald, så kallade Cum-ex-transaktioner. Vi tar avstånd från den typen av upplägg. Det säger SEB i en kommentar till torsdagens medieuppgifter om att SEB har medverkat i att finansisera brottsmisstänkta skatteupplägg i Tyskland.

 

SEB har inte erbjudit eller finansierat affärer i Tyskland där syftet är att återkräva skatt som inte är betald. Vi tar avstånd från den typen av upplägg. Det säger SEB i en kommentar till torsdagens medieuppgifter. 

 

Hur ser SEB på de anklagelser som framförs?

Vi ser allvarligt på detta. SEB har aktivt beslutat att inte finansiera eller delta i Cum ex-strukturer, där syftet är att återkräva skatt som inte är betald. Vi har gjort en fördjupad genomgång av vår värdepapperslåneaffär i Tyskland och vi har inte funnit någonting som visar på att SEB skulle ha återkrävt skatt som inte har betalats, vilket är kärnan i så kallade cum-ex affärer.

I enlighet med SEB:s skattepolicy erbjuder vi inte produkter eller deltar i strukturer, där det enda syftet är att undvika skatt.

Är SEB föremål för en undersökning i Tyskland? 

Tyska skattemyndigheter har inlett en granskning av bankers värdepappersaffärer under utdelningsperioder för åren före januari 2016 då lagstiftningen ändrades.

SEB ingår bland de granskade bankerna eftersom banken bedrivit värdepappersrörelse i Tyskland. Denna har skett i enlighet med tysk lagstiftning, regelverk, marknadspraxis och i full transparens. SEB har inga kundrelationer där det enda syftet är att undvika skatt.

Finns det några brottsmisstankar mot SEB

Nej, inga misstankar har riktats mot SEB. Som en del i de tyska myndigheternas utredning genomfördes ett besök på SEB:s kontor i Frankfurt november 2016. Anledningen till besöket var att samla information och dokumentation kring andra externa aktörer. Åklagarmyndigheten var tydlig med att det inte fanns någon misstanke mot SEB. Då SEB och alla andra banker omfattas av banksekretess krävs ett domstolsbeslut för att ta del kundinformation. SEB har fullt ut samarbetat med åklagarmyndigheten i full transparens.

Finns det misstankar mot tidigare anställda? 

SEB fick i juli 2018 kännedom om att en tidigare chef inom SEB i Tyskland förekommer i den pågående utredningen. Inget åtal har väckts mot personen och SEB har begärt att få insyn i undersökningen men har inte fått någon ytterligare information från myndigheterna i Tyskland. I och med att det är en pågående utredning, att personen inte längre finns kvar i banken samt att inget åtal har väckts har det inte heller funnits några skäl att kommunicera kring detta.

Vi tar allvarligt på uppgifterna och samarbetar fullt ut med myndigheterna i den pågående utredningen.